Jednání vedení kraje s dopravními odboráři

Jednání vedení Jihomoravského kraje s představiteli Odborového svazu dopravy v pondělí 13. února 2017 v Brně o možném navýšení mezd přineslo shodu na dalším postupu při řešení situace vyhlášené stávkové pohotovosti řidičů dopravců Integrovaného dopravního systému na jižní Moravě.

Jak konstatoval hejtman Bohumil Šimek, šlo o velmi konstruktivní jednání: „Jasně jsme deklarovali, že chceme jednat, máme připravené peníze, ale smlouvy s jednotlivými dopravci jsou uzavřené na základě zákona o veřejných zakázkách a nedávají prostor, jak peníze k řidičům dostat bez rizika, že se kraj dostane do rozporu s tímto zákonem. Dohodli jsme se na tom, že připravíme dopis, kterým oslovíme jednotlivé členy vlády s vysvětlením právní situace, v níž se Jihomoravský kraj nachází. Pro kraj, dopravce i samotné řidiče by bylo nejlepším řešením, aby tyto finance poskytl kraji stát. Pokud se tak nestane, kraj je připravený v nejbližší době poslat z rezervy úhradu, kterou zákon o veřejných zakázkách umožňuje. Pak samozřejmě budeme jednat dál. Dohodli jsme se, že uděláme kulatý stůl, v rámci kterého se sejde kraj s odboráři a dopravci, abychom našli řešení, jak tento problém vyřešit,“ řekl hejtman Bohumil Šimek, který uvedl, že pro příklad u smlouvy na největší rozsah dopravy tato částka činí 5,7 milionu korun. Celková požadovaná částka je však mnohem vyšší. „Právě proto se snažíme, abychom to maximálně urychlili. Chceme jednat s vládou tak, aby ty peníze přišly právě od ní, protože to je jediný rychlý možný posun peněz,“ řekl po jednání hejtman Bohumil Šimek. Jak dodal, kraj však hodlá udělat maximum pro to, aby řidiči tyto peníze dostali co nejrychleji, a to tak, aby nehrozil kolaps veřejné dopravy.

„Po dnešním jednání jsem přesvědčen, že Jihomoravský kraj má vůli situaci řešit, byť je to spojeno s řadou potíží. Ve středu jedná předsednictvo Odborového svazu dopravy, které bude rozhodovat o dalším postupu odborového svazu. Dopravní obslužnost je systém a musí se také systémově řešit. Po jednání Asociace krajů s vládou 20. února se v tento den odpoledne koná plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody. Jednoznačně budeme chtít, aby zaznělo, jakým způsobem se situace vyřeší. Budeme chtít, aby se vláda dohodla na způsobu řešení,“ uvedl předseda Odborového svazu dopravy Luboš Pomajbík.
foto JMKfoto JMK