Informace č.j.: JMK 148356/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje 
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
 
 
 
                 Čj.:                                        SpZn.:                                         Vyřizuje/linka                           Brno
JMK     148356/2007             S-JMK 148356/2007 OKP            Mgr. Klusáčková/541651234                 20.11.2007                                 
 
 
 
A 5 přípravný projekt 2003 - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
 
            dne 12.11.2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.), s názvem „Žádost o informaci dle zákona 106/99 – A 5 přípravný projekt 2003“ (dále jen „Žádost“).
 
 
Dle Žádosti: „ve své korespondenci hejtman JMK odkazuje na dokument Dolnorakouské vlády a ASFINAG s názvem ‚A 5 – severní dálnice Poysbrunn – státní hranice, přípravný projekt 2003‘. Požadujeme zaslat
a) kopii textové části tohoto přípravného projektu (pokud existuje v digitální formě, pak elektronicky na CD-ROM)
b) kopii veškeré korespondence, která dokládá, jak se tento dokument na JMK dostal
c) kopii veškeré korespondence, která na tento dokument reagovala, a to od obdržení tohoto dokumentu na JMK.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence odeslaná i přijatá, písemná, faxová i emailová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně.“
 
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
 
k písm. a) Žádosti:
 
Povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
 
 
k písm. b) Žádosti:
 
Povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
 
 
k písm. c) Žádosti:
 
Povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
 
 
 
 
            S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                            Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního 
                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IČ                    DIČ                      Telefon            Fax                  E-mail                                                 Internet
70888337    CZ70888337            541651234      541651289      klusackova.radka@kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz