Stanovisko náměstka hejtmana Romana Hanáka k vyhlášení stávkové pohotovosti řidičů autobusů

Stanovisko náměstka hejtmana JMK pro dopravu Romana Hanáka k dnešnímu vyhlášení stávkové pohotovosti řidičů:

„Jihomoravský kraj podniká všechny možné kroky, aby mohly být dopravcům kompenzovány náklady na navýšení mezd řidičů podle vládního nařízení a průběžně informuje dopravce i odbory o svém postupu. Na základě jednání Asociace krajů ČR s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou v polovině ledna jsme oslovili dopravce, aby nám zaslali zpřesněné odhady svých nákladů na navýšení platů řidičů, a to do 9. února. Z 18 dopravců nám zatím doručilo své odhady 15. Zbývající 3 v současné době teprve zpracovávají mzdy. Tyto informace budou podkladem pro jednání Asociace krajů ČR s Vládou ČR, které proběhne 20. února. V současné době se rýsují tři varianty řešení této situace. První možnost je, že vláda poskytne peníze přímo dopravcům. Druhou možností je, že stát poskytne peníze dopravcům prostřednictvím krajů spolu s metodikou, jak peníze rozdělit. Třetí možností je, že by kraje kompenzovaly dopravcům zvýšené náklady pouze z vlastního rozpočtu. Jihomoravský kraj se připravuje na všechny tři varianty tak, aby se nedostal do rozporu se zákonem o veřejných zakázkách,“ řekl Hanák.