Stanovisko vedení kraje k vyhlášení celorepublikové stávkové pohotovosti

Vedení Jihomoravského kraje odmítá nátlakové jednání odborových organizací ZZS JMK a Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR formou vyhlášení celostátní stávkové pohotovosti. Nové vedení kraje se od svého zvolení intenzivně stavem na ZZS JMK zabývá, hledá způsob jak tuto vyhrocenou situaci řešit a trvá na mediaci.

Pro podrobnější seznámení s problémem se sešli zástupci kraje nejprve se širším vedením ZZS JMK a poté také se širší základnou odborářů a nespokojených zaměstnanců ZZS JMK. Na těchto dvou schůzkách zaznívaly diametrálně rozdílné názory na jednotlivé problémy v organizaci ZZS JMK a také naprosto protichůdné argumenty. Vedení kraje dospělo k závěru, že největším problémem mezi vedením ZZS JMK a odboráři je špatný způsob komunikace. Proto byla oběma stranám navržena mediace jako legitimní nástroj řešení podobných problémů, který je v mnoha případech využíván i při řešení soudních sporů. V průběhu ledna kraj hledal vhodnou osobu pro mediaci a 1. února bylo vedení ZZS JMK a všechny tři odborové organizace písemně obeznámeny s osobou mediátora a následným scénářem mediace. Od vedení ZZS JMK a jedné z odborových organizací kraj obdržel souhlas s osobou mediátora. Dvě odborové organizace označily termín 1. února za nesplnění dohody, 2. února doručily na Krajský úřad JMK dopis adresovaný hejtmanovi Bohumilu Šimkovi, kde je opakovaně vyzýván k odvolání ředitele ZZS JMK Milana Klusáka. 6. února byla odeslána odpověď hejtmana Šimka, že takový přístup k řešení situace na ZZS JMK považuje za nekonstruktivní a žádá odborové organizace o vyjádření k osobě mediátora a využití mediace jako způsobu řešení problematické komunikace. Reakcí je dnešní celorepubliková stávková pohotovost. Toto jednání považuje kraj za nepřijatelné a žádá odboráře k návratu k jednacímu stolu. Kraj ubezpečuje občany Jihomoravského kraje, že ZZS JMK i v těchto dnech funguje standardně a bude tomu tak i nadále.

Současné vedení kraje v čele s hejtmanem Bohumilem Šimkem se poprvé sešlo se zástupci dvou odborových organizací ZZS JMK bezprostředně po svém zvolení, tedy 1. prosince 2016. Tím dalo najevo, že vnímá situaci na ZZS JMK jako dlouhodobý problém, který je třeba řešit. Na této společné schůzce bylo dohodnuto, že hejtman Šimek vyjde vstříc požadavku odborářů a poskytne k prostudování výsledky loňské kontroly fungování ZZS JMK. Tato kontrola proběhla v srpnu loňského roku, shledala některá dílčí pochybení a uložila vedení ZZS JMK 60 denní lhůtu na přijetí nápravných opatření. Krajský úřad JMK provede v nejbližším období kontrolu těchto nápravných opatření.