foto 1 foto 2

Rozpočtová opatření JMK 2017

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje usnesením č. 51/16/Z2 ze dne 15. 12. 2016 svěřilo Radě Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů provádění rozpočtových opatření v roce 2017 v plném rozsahu dle ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje stejným usnesením dále Radě Jihomoravského kraje uložilo předkládat provedená rozpočtová opatření Zastupitelstvu Jihomoravského kraje na vědomí.
 

Rada Jihomoravského kraje v souladu se zmocněním Zastupitelstva Jihomoravského kraje na základě ustanovení § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, provedla následující rozpočtová opatření (řazeno dle časové posloupnosti):

 

Rozpočtová opatření č. 1 - č. 20 schválená dne 12. 1. 2017 (pdf, 230 kB)

Rozpočtová opatření č. 21 - č. 41 schválená dne 26. 1. 2017 (pdf, 225 kB)

Rozpočtová opatření č. 42 - č. 48 schválená dne 2. 2. 2017 (pdf, 187 kB)

Rozpočtová opatření č. 49 - č. 68 schválená dne 17. 2. 2017 (pdf, 303 kB)

Rozpočtová opatření č. 69 - č. 106 schválená dne 9. 3. 2017 (pdf, 298 kB)

Rozpočtová opatření č. 107 - č. 116 schválená dne 22. 3. 2017 (pdf, 261 kB)

Rozpočtová opatření č. 117 - č. 127 schválená dne 6. 4. 2017 (pdf, 187 kB)

Rozpočtová opatření č. 128 - č. 143 schválená dne 20. 4. 2017 (pdf, 206 kB)

Rozpočtová opatření č. 144 - č. 162 schválená dne 4. 5. 2017 (pdf, 223 kB)

Rozpočtová opatření č. 163 - č. 183 schválená dne 18. 5. 2017 (pdf, 231 kB)

Rozpočtová opatření č. 184 - č. 201 schválená dne 1. 6. 2017 (pdf, 214 kB)

Rozpočtová opatření č. 202 - č. 223 schválená dne 15. 6. 2017 (pdf, 221 kB)

Rozpočtová opatření č. 224 - č. 270 schválená dne 29.6.2017 (pdf, 435 kB)

Rozpočtová opatření č. 271 - č. 297 schválená dne 27.7.2017 (pdf, 246 kB)

Rozpočtové opatření č. 298 schválené dne 31.7.2017 (pdf, 144 kB)

Rozpočtová opatření č. 299 - č. 331 schválená dne 31. 8. 2017 (pdf, 281 kB) 

Rozpočtová opatření č. 332 - č. 344 schválená dne 14. 9. 2017 (pdf, 191 kB)

Rozpočtové opatření č. 345 schválené dne 21. 9. 2017 (pdf, 151 kB)

Rozpočtová opatření č. 346 - č. 378 schválená dne 26. 9. 2017 (pdf, 301 kB) 

Rozpočtové opatření č. 379 schválené dne 27. 9. 2017 (pdf, 149 kB) 

Rozpočtová opatření č. 380 - 409 schválená dne 12. 10. 2017 (pdf, 434 kB)

Rozpočtová opatření č. 410 - 426 schválená dne 25. 10. 2017 (pdf, 206 kB)

Rozpočtová opatření č. 427 - 451 schválená dne 9. 11. 2017 (pdf, 254 kB)

Rozpočtová opatření č. 452 - 485 schválená dne 23. 11. 2017 (pdf, 289 kB)

Rozpočtová opatření č. 486 - 505 schválená dne 7. 12. 2017 (pdf, 225 kB) 

Rozpočtová opatření č. 506 - 549 schválená dne 14. 12. 2017 (pdf, 351 kB)

Rozpočtová opatření č. 550 - 558 schválená dne 19. 12. 2017 (pdf, 179 kB)

Rozpočtová opatření č. 559 - 566 schválená dne 8. 1. 2018 - vztahující se k roku 2017 (pdf, 177 kB)