Jihomoravský kraj chce spolufinancovat další čtyři projekty rekonstrukcí silnic

Snaha vyčerpat co nejvíce evropských dotací pro opravy silnic II. a III. třídy v Jihomoravském kraji pokračuje. Na svém dnešním zasedání (2. února 2017) krajští radní doporučili zastupitelům Jihomoravského kraje schválit spolufinancování pro další čtyři projekty. Do konce října příštího roku by tak měli řidiči projet po novém koberci Krhovicemi na Znojemsku, ulicí Rakoveckou v Brně a po opraveném mostu přes silnici I/23 na Jihlavské také v Brně. Po silnici mezi Dobelicemi a Hostěradicemi již v říjnu 2017.

„Jde o stavební akce za téměř 190 milionů korun, přičemž Jihomoravský kraj by na ně uvolnil necelých 38 milionů. Zbývajících přibližně 150 milionů korun bychom čerpali z Integrovaného regionálního operačního programu,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Roman Hanák.
Opravu téměř šesti kilometrů silnice II/413 mezi Dobelicemi a Hostěradicemi budou silničáři do první výzvy evropského dotačního programu teprve registrovat. „Zesílíme asfaltový kryt silnice ve stávající šířce a opravíme i objízdnou trasu přes silnici II/397 v délce jednoho kilometru,“ komentoval projekt Hanák s tím, že investici na celou akci odhadují silničáři na necelých 48 milionů korun. „Stavbaři by se mohli dát do práce už letos v červenci,“ doplnil Hanák.
I další akci, opravu mostu přes silnici I/23 na Jihlavské v Brně, čeká registrace do první výzvy Integrovaného regionálního operačního programu. „Rekonstrukce řeší omezení zatížitelnosti a upravuje stavební stav mostu. Vzhledem k charakteru rekonstrukce se bude stavba provádět po polovinách při částečné uzavírce. Součástí bude i oprava komunikace před a za mostem. Náklady odhadujeme na 42 milionů korun a začít by mohli stavbaři letos v červnu,“ řekl Hanák.
Další dva projekty již v evropském programu zaregistrovány jsou. „Kvůli prostupu projekčních prací jsme se ale rozhodli rozdělit opravu průtahů Krhovicemi a Valtrovicemi na dvě akce a v první výzvě se zaměříme na silnici přes Krhovice. Komunikaci kompletně zrekonstruujeme včetně výstavby dešťové kanalizace a souvisejících přeložek inženýrských sítí. Projekt zahrnuje i výstavbu chodníků, které bude financovat obec,“ popsal Hanák a dodal, že náklady na stavbu dosáhnou 45 milionů korun, přičemž začít by se mělo letos v květnu.
Finančně nejnáročnější bude pravděpodobně oprava 1,3 kilometru dlouhého úseku silnice II/384 v brněnské ulici Rakovecká. „Týká se části od křižovatky se silnicí II/386 po parkoviště pod hradem Veveří. Komunikaci opravíme, rozšíříme vozovku, zrekonstruujeme odvodnění a upravíme krajnice. Součástí stavby je i výšková úprava mostu a výstavba opěrných zdí,“ shrnul Hanák. I zde by silničáři mohli začít s rekonstrukcí letos v květnu.
Jihomoravský kraj již zaregistroval do první výzvy Integrovaného regionálního operačního programu celkem 26 projektů oprav silnic. Rekonstrukce Dobelice – Hostěradice se tak stane sedmadvacátým.

Koordinace pokračuje i letos. Na kraji se sešli investoři zodpovídající za dopravní stavby na jižní Moravě

Po zkušenostech z loňského a předloňského roku pokračuje Jihomoravský kraj ve snaze o vzájemnou koordinaci dopravních staveb jednotlivých investorů na svém území. První letošní schůzka proběhla na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v úterý 31. ledna.
Kromě zástupců Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje nebo Správy železniční dopravní cesty dorazili na schůzku svolanou náměstkem hejtmana pro dopravu Romanem Hanákem například i představitelé koordinátora jihomoravského Integrovaného dopravního systému nebo Policie ČR. Stejně jako loni chce Hanák setkání svolávat každý měsíc.
„Loňský rok nám ukázal, že koordinace má smysl a dokáže přinést řadu konkrétních výstupů pro cestující veřejnost. U mnoha akcí, ať už to byla oprava dálnice D1 od Brna směrem na Vyškov, oprava silnice I/43 u Kuřimi nebo třeba výluka na brněnském hlavním nádraží, se podařilo zmírnit negativní dopady na řidiče i veřejnou dopravu. Chtěl bych proto poděkovat všem účastníkům schůzek a popřát nám minimálně stejné, ale snad ještě lepší výsledky do letošního roku,“ uvedl Hanák.
O něco klidněji než loni bude na jihomoravských dálnicích. Ředitelství silnic a dálnic bude pracovat na celkem 33 kilometrech, což je o 9 kilometrů méně než v roce 2016. „I tak nás ale čekají náročné akce, například oprava mostu na dálnici D1 u Ostrovačic nebo rekonstrukce dálnice mezi Brnem-západ a Kývalkou. Ve všech případech by se však mělo jednat pouze o částečné uzavírky,“ sdělil Hanák a dodal: „Za kraj se budeme snažit některé naše plánované akce koordinovat s opravami na silnicích I. třídy tak, abychom co nejméně zatěžovali region a obce souběžnými uzavírkami. Týká se to například rekonstrukce silnice I/43 a oprav mostu na obchvatu Černé Hory nebo mostu v Rájci Jestřebí, kde lze očekávat dopravní komplikace.“
Zato na bývalých „okreskách“ bude letos rušno. „Stále čekáme na slovo Ministerstva dopravy, kolik přispěje stát krajům na opravy komunikací II. a III. třídy. Jsme však aktivní v čerpání evropských dotací, proto předpokládám, že jen v letošním roce zrekonstruujeme úseky silnic za přibližně 1,5 miliardy korun,“ řekl Hanák.
Náročný bude rok 2017 na železnici. Stodenní výluka čeká na cestující v Brně mezi 3. červnem a 10. zářím, kdy bude Správa železniční dopravní cesty rekonstruovat takzvaný Pražský viadukt od Židenic po hlavní nádraží. Pokračovat budou také rekonstrukce nástupišť. „V rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje však bude zajištěna náhradní doprava ve třech směrech – od Králova Pole, Židenic a od nádraží Brno-dolní,“ uzavřel Hanák.
foto JMKfoto JMKfoto JMK