Kraj podpoří profesionální hasiče a policisty dvaceti miliony korun

Dvacet milionů korun pro profesionální složky integrovaného záchranného systému v Jihomoravském kraji doporučila schválit krajská rada na svém jednání 2. února 2017. Půjde o peníze na vybavení Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje a krajského ředitelství Policie ČR.

Konkrétně se jedná mj. o dofinancování nákupu nové cisternové automobilové stříkačky, rekonstrukce prostor požárních stanic v Tišnově a Hustopečích, pořízení speciálního povodňového kontejneru i čtyř kusů speciálních oděvů proti sálavému teplu, nafukovací člun s pevným dnem, přístroj na analýzu vody, hydraulickou pumpa pro kalibraci či nákup izolačních dýchacích prostředků. Finance z kraje půjdou také na pořízení mobilní sirény a makety protipovodňového hrazení.
„Ačkoliv starost o bezpečnost leží především na úrovni státu, máme v kraji řadu pravomocí, jak bezpečnosti přispět. A to především podporou Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje. Ten může být akceschopný, jen pokud má potřebné vybavení a odpovídající zázemí. Zároveň jsme dnes doporučili zastupitelstvu ke schválení podporu vodních záchranářů v celkové výši 2,5 milionu korun,“ řekl hejtman Bohumil Šimek.
Z deseti milionů korun pro krajské ředitelství policie bude například hrazeno přenosové vozidlo, lustrační zařízení pro cizineckou policii, nafukovací motorový člun s pevným dnem a výkonným motorem, mobilní monitorovací systém s dlouhým dosahem pro noční záznamy a kamerový systém pro monitoring hraničních přechodů.
O poskytnutí daru rozhodne krajské zastupitelstvo na svém zasedání 23. února 2017.

Porovnání podpory složek IZS v letech 2016 a 2017:
2016 – dobrovolní hasiči 50 milionů korun, spolufinancování dotačního titulu HZS ČR 17,5 milionu korun, podpora profesionálních složek IZS (Policie ČR a HZS ČR Jihomoravského kraje) 23,880 milionů korun.

2017 – dobrovolní hasiči 50 milionů korun, spolufinancování dotačního titulu HZS ČR 21,5 milionů korun, podpora profesionálních složek IZS (Policie ČR a HZS ČR Jihomoravského kraje) 20 milionů korun.
foto JMKfoto JMKfoto JMK