Rada Jihomoravského kraje vyhlásila soutěž „Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2016“

Již desátý ročník soutěže s názvem Nejlepší opravená kulturní památka Jihomoravského kraje vyhlásila Rada Jihomoravského kraje na svém jednání ve čtvrtek 26. ledna 2017. Vlastníci oceněných staveb získají na jejich renovaci až 150 tisíc korun. O nominovaném i vítězi rozhodne široká veřejnost.

Cílem této soutěže je motivovat vlastníky památek. „Jihomoravský kraj je hojně navštěvován turisty. Prostřednictvím této soutěže chceme podpořit a zviditelnit opravené kulturní památky a pomoct vlastníkům těchto památek při jejich obnově,“ uvedl radní Tomáš Soukal.

Do soutěže mohou být navrženy památky, které byly v roce 2016 obnoveny či rekonstruovány celkově nebo alespoň z části. Nominovat kulturní památku může kterýkoliv občan, své návrhy představí i odborníci a starostové obcí, na jejichž území se památky nacházejí. Účastníkem soutěže se stane vlastník navrženého objektu.

Soutěžit o titul Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje za rok 2016 se bude ve třech kategoriích. Do první spadají hrady, zámky, kostely, kláštery, fary, tvrze či hospodářské dvory. Druhá kategorie zahrnuje díla výtvarného umění, tedy obrazy, sochy, nástěnné malby, při jejichž obnově se uplatňuje metoda restaurování. Třetí kategorii tvoří drobné stavby.

Podmínky pro přihlášení objektu do soutěže:
Návrh kulturní památky lze zaslat buďto poštou na Jihomoravský kraj, odbor regionálního rozvoje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno, nebo prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu kynclova.petra@kr-jihomoravsky.cz. Uzávěrka přihlášek je v neděli 19. února 2017.

O vítězi rozhodne veřejnost prostřednictvím SMS hlasování, které poběží od pátku 17. března do neděle 9. dubna 2017. Výsledky soutěže budou vyhlášeny na přelomu
dubna a května 2017. Veškeré nominované památky budou k prohlédnutí na webových stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz.

Oceněné památky s největším počtem hlasů získají:
Kategorie velké stavby:
1. místo: 150 tisíc korun
2. místo: 50 tisíc korun
Kategorii díla výtvarného umění:
1. místo: 50 tisíc korun
2. místo: 20 tisíc korun (za předpokladu, že bude spojeno s počtem hlasů vyšším než 300)
Kategorie drobné stavby:
1. místo: 50 tisíc korun
2. místo: 10 tisíc korun (za předpokladu, že bude spojeno s počtem hlasů vyšším než 100)

Komise soutěže může udělit také zvláštní cenu ve výši 25 tisíc korun majiteli kulturní památky, který tuto komisi zaujme svým mimořádným přístupem, kvalitou oprav či nevšední historií daného objektu.
Letošní jubilejní ročník soutěže přinese jednu novinku. „V rámci desátého ročníku jsme se rozhodli stejnou částkou a titulem Rytíř péče o památky v Jihomoravském kraji ocenit až tři osobnosti Jihomoravského kraje, které vykazují hluboký a trvalý zájem, vytrvalost a obětavost ve vztahu k péči o památky,“ řekl radní Tomáš Soukal.

Další informace naleznete na:
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=275559&TypeID=2