Jihomoravský kraj bude společně s městem Brnem hostit největší sportovní mládežnickou akci roku

Podpisem Memoranda o spolupráci při pořádání Her VIII. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2017 bylo 1. února 2017 zahájeno první jednání řídícího a organizačního výboru této největší sportovní mládežnické akce roku. Cílem Jihomoravského kraje a města Brna je připravit účastníkům co nejlepší podmínky pro vysokou úroveň olympijských soutěží.

Olympiáda se uskuteční ve dnech 24. až 29. června v Brně. Jihomoravský kraj je na základě smlouvy s Českým olympijským výborem a společností Česká olympijská hlavním pořadatelem her a město Brno projevilo zájem o spolupráci při jejich propagaci, organizaci a realizaci.
Součástí memoranda, které dnes dopoledne podepsal hejtman Bohumil Šimek a primátor Petr Vokřál, je mimo jiné i závazek finanční podpory, kdy se kraj zavázal podpořit olympiádu částkou ve výši nejméně 4 milionů korun a město částkou nejméně 2 milionů korun.
„Do hlavního města Jihomoravského kraje dorazí na konci června více než 4 620 mladých sportovců, jejich trenérů a realizačních týmů a kraj má velký zájem na vytvoření odpovídajícího kvalitního zázemí. Vzhledem k atraktivnímu termínu konání očekáváme v Brně také velkou diváckou kulisu z řad žáků a studentů nejen z jižní Moravy, ale z celé republiky. Chystáme pro ně i jejich rodiny, fanoušky a kamarády atraktivní doprovodný program tak, aby se do našeho vlídného regionu rádi vraceli i v dalších letech,“ uvedl hejtman Bohumil Šimek.
Na dnešním prvním jednání obou výborů byly diskutovány návrhy variant rozpočtu, slavnostního zahájení olympiády a představen komunikační a propagační plán celé akce.
„Jsem rád a hrdý na to, že město Brno, kde na sportovních akcích padají často návštěvnické rekordy, může hostit takovouto událost, jakou je letní olympiáda dětí a mládeže. Věřím, že město Brno ve spolupráci s Jihomoravským krajem vytvoří jedinečnou atmosféru, která bude porovnatelná s atmosférou velkých olympijských her. Doufám, že i nyní máme našlápnuto na další rekord v počtu návštěvníků,“ uvedl primátor Petr Vokřál.
Slavnostní zahájení proběhne v sobotu 24. června na brněnském výstavišti. Olympiády se zúčastní sportovci ve věku 8─16 let, budou soutěžit v celkem 22 sportech a jedné kulturní soutěži. Pořadatelé již nyní připravují atraktivní program, jehož vrcholem bude vystoupení kapely Slza a také poslední ohňostroj festivalu IGNIS BRUNENSIS 2017 na hradě Špilberk. Od neděle do středy pak budou probíhat všechny soutěže olympiády. Ve středu 28. června večer bude olympiáda slavnostně ukončena a ve čtvrtek 29. června se všichni účastníci rozjedou zpět do svých domovů.
Pořadatelem Olympiády dětí a mládeže 2017 je Jihomoravský kraj. Významnými partnery pak město Brno, Vysoké učení technické v Brně, Dopravní podnik města Brna, STAREZ-SPORT a. s., agentura GALANT BRNO, s.r.o. a brněnské sportovní kluby.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK