Vedení Jihomoravského kraje se setkalo se zástupci Masarykovy univerzity

Hejtman Bohumil Šimek a další představitelé vedení Jihomoravského kraje jednali ve středu 1. února 2017 se zástupci Masarykovy univerzity (MU) v čele s rektorem Mikulášem Bekem.

Prvním bodem jednání byl transfer technologií a inovací. Cílem obou institucí je snaha propojit brněnské vysoké školy s vědecko-výzkumnými institucemi s podnikatelskou sférou. „Pro tento účel bylo již v roce 2003 vytvořeno Jihomoravské informační centrum. To je ten partner, který pomáhá při vzájemné a především úspěšné komunikaci,“ uvedl hejtman Bohumil Šimek.

Během jednání nebyla opomenuta ani otázka internacionalizace a podpora zahraničních studentů a zaměstnanců MU. Rektor Bek připomněl stávající mezinárodní partnery a akcentoval zejména nadstandartní vztahy s Izraelem. Hejtman Šimek seznámil s vizí nového vedení kraje rozšířit řady zahraničních partnerů například o spolupráci se Španělskem (konkrétně Bilbaem), dále s Bavorskem a Itálií. „Nedávno jsem se setkal s italským velvyslancem, konkrétně bychom se chtěli zaměřit na oblast Lombardie a výrazně s ní posílit vztahy v různých oblastech,“ dodal hejtman Šimek.

Třetím projednávaným bodem byla sociálně-zdravotní problematika. Během rozhovoru zazněla konkrétní nabídka ze strany MU na odbornou spolupráci při tvorbě koncepce zdravotnictví pro Jihomoravský kraj. Obě strany spatřují problém v nedostatku lékařů a zdravotnického personálu. Dále jde o velký počet absolventů lékařských fakult, kteří odchází do zahraničí na zkušenou a mnohdy nevidí důvod se vracet. Částečné řešení spočívá například v otevření možnosti praxe v nemocnicích pro studenty posledních ročníků.

Setkání se věnovalo také tématu dopravy a regionálního rozvoje, podpory hendikepovaných či spolupráci na oslavách 100. výročí založení Masarykovy univerzity. Obě strany se shodly na pravidelném setkávání s cílem pokračovat v jejich úspěšné kooperaci, komunikaci a zlepšování života v Jihomoravském kraji.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK