První zahraniční cesta hejtmana Šimka vedla na Slovensko

První oficiální zahraniční cesta jihomoravského hejtmana Bohumila Šimka vedla symbolicky na Slovensko – konkrétně do Bratislavy, Bratislavského samosprávného kraje a do Holíče.

Cesta začala ve čtvrtek 26. ledna 2017 na Velvyslanectví ČR v Bratislavě, kde hejtmana přivítal zástupce velvyslankyně Pavel Sladký. Schůzky se zúčastnil také ředitel teritoriálního odboru Ministerstva zahraničních věcí SR Peter Kormúth a policejní přidělenec ČR na Slovensku Petr Lessy. Pavel Sladký tlumočil panu hejtmanovi zájem paní velvyslankyně Lívie Klausové podpořit projekty přeshraniční spolupráce jak v oblasti cestovního ruchu tak i školství, a to zejména na úrovni odborných středních škol. Petr Lessy se věnoval přeshraniční spolupráci v oblasti bezpečnosti a vyzdvihl zejména velmi dobře fungující speciální policejní mikrotýmy a potřebu podobné kooperace i dalších složek integrovaného záchranného systému.

Po pěší prohlídce historického centra Bratislavy a Primaciálního paláce následovalo krátké přijetí primátorem Bratislavy Ivo Nesrovnalem a náměstkyní primátora Ludmilou Farkašovskou. Poté se hejtman Šimek setkal s poslanci Národní rady Slovenské republiky (mj. s předsedou Výboru pro vzdělávání, vědu a sport Lubomírem Petrákem a Dušanem Jarjabkem, předsedou výboru pro kulturu a média). Hlavním bodem návštěvy bylo setkání hejtmana Šimka s předsedou Bratislavského samosprávného kraje Pavlem Frešem a jeho kolegy. K tématům jednání patřila mimo jiné spolupráce v oblasti školství, vinařství a vinohradnictví či projektů financovaných z fondů Evropské unie. „Opět jsem se přesvědčil o tom, kolik témat a problémů nás se Slováky spojuje. A to není jen takzvaný sousedský turismus, který bychom měli podporovat zejména, ale podobné problémy máme například v oblasti středního odborného školství. Moje první návštěva byla výrazem našeho předsevzetí stavět na velmi dobrých vzájemných vztazích, posouvat spolupráci dál a realizovat meziregionální, ale i mezinárodní projekty. I když Jihomoravský a Bratislavský kraj nemají společnou hranici, mohou se společně ucházet o prostředky z Programu spolupráce mezi Slovenskem a Českou republikou, a to i za podpory ostatních sousedních regionů,“ shrnul význam své první návštěvy na Slovensku hejtman Šimek.

V rámci odpolední části programu se hejtman prošel po Cyklomostě Svobody v Děvínské Nové Vsi spojujícím Slovensko s Rakouskem a položil kytici u Brány Svobody na soutoku Moravy a Dunaje. V závěru návštěvy jednal v Holíči s primátorem města a místopředsedou Trnavského samosprávného kraje Zdenko Čambalem.
 foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK