Pracovní návštěva hejtmana v Břeclavi

V Městském muzeu a galerii zahájil hejtman Bohumil Šimek v úterý 24. ledna 2017 pracovní návštěvu Břeclavi.

Dalším zastavením byla Nemocnice Břeclav, kde ho na jednání s jejím ředitelem Jiřím Jurníkem doprovázela náměstkyně Taťána Malá a předseda výboru sociálně zdravotního krajského zastupitelstva Milan Vojta. Při prohlídce areálu nemocnice se hejtman seznámil s aktuální situací této krajské příspěvkové organizace po navýšení tarifních platů lékařů a dalších zaměstnanců i s letošními investičními záměry. „S panem ředitelem jsme probrali aktuální situaci související s obsazeností lůžek, personálem a zejména pak s tristním stavem stravovacího zařízení nemocnice, které bude vyžadovat investici. Probrali jsme možnosti, jakými bychom společně mohli pomoci efektivnímu fungování nemocnice a dalšímu zlepšení zdravotní péče o pacienty,“ řekl hejtman Bohumil Šimek.

Následně hejtman s ostatními kolegy z vedení kraje navštívil Lichtenštejnský dům v Břeclavi, kde si mj. společně se starostou Pavlem Dominikem prohlédli expozice vztahující se k historii rodu Lichtenštejnů.