Uctění památky moravských odbojářů

Památku moravských odbojářů, popravených 24. ledna 1945 v Breslau (dnešní Vratislavi), si na čestném pohřebišti brněnského ústředního hřbitova připomněli členové Českého svazu bojovníků za svobodu a představitelé veřejných institucí v městě Brně. Za Jihomoravský kraj uctil jejich památku položením květinových darů radní Petr Hýbler.

Těsně před evakuací káznice v Breslau před Rudou armádou v lednu 1945 bylo vybráno 40 odsouzenců, kteří čekali na výkon trestu smrti. Zatímco ostatní vězně a odsouzené evakuovali na západ do jiných káznic, vybranou skupinu dne 24. ledna 1945 popravili a hromadně pohřbili. Protože se zachovalo svědectví vězňů, kteří museli po popravě pomáhat při pohřbení, za velikého úsilí manželky jednoho z popravených a dalších spolupracovníků se po válce podařilo zařídit exhumaci a převezení ostatků do Brna. Zde byli s poctami pohřbeni v prosinci 1946.

Tradice pokládání kytic začala v den pětačtyřicátého výročí popravy z iniciativy dvou bývalých vězňů z Breslau, Františka Vaška a Josefa Styxe. 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK