Hejtman Šimek jednal s autory petice za změnu režimu vstupu do vojenského újezdu Březina

Hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek se v pondělí 23. ledna 2017 v Rychtářově na Vyškovsku setkal s autory petice „Ne zákazu vstupu do Vojenského újezdu Březina“ a starosty dotčených obcí.

Od 1. ledna 2016 se změnily podmínky vstupu občanů do vojenského újezdu Březina (Vyškov) z původního omezeného pohybu na úplný zákaz pohybu osob v tomto prostoru. V petici se uvádí, že se tím výrazně zhoršila kvalita života obyvatel obcí, které s vojenským újezdem bezprostředně sousedí. Hejtman Šimek byl osloven, aby se přijel na toto setkání osobně seznámit s konkrétními problémy a překážkami, které tato novelizace zákona o zajišťování obrany ČR přináší obyvatelům přilehlých obcí. Tohoto setkání se zúčastnil také náměstek hejtmana pro životní prostřední, zemědělství a majetek Olomouckého kraje Milan Klimeš.

„Uvědomuji si, jak výrazně zasahuje tato změna zákona do běžného života obyvatel jednotlivých obcí. Dnes jsem si vyslechl, jaká konkrétní omezení to těmto lidem přináší. Vím také, že se problémem aktivně zabývá ministerstvo obrany, které je v kontaktu se starosty obcí i členy petičního výboru. Já osobně se také v nejbližších týdnech sejdu se zástupci ministerstva. A z dlouhodobějšího hlediska by pomocí občanům z pohledu působnosti krajské samosprávy mohl být například návrh legislativní iniciativy týkající se zvýhodnění rozpočtového určení daní pro obce, na které má změna zákona negativní dopad,“ řekl hejtman Šimek po jednání v Rychtářově.

foto JMKfoto JMKfoto JMK