Manažeři Center společných služeb obcí jednali s představiteli kraje

Hejtman Bohumil Šimek a radní Petr Hýbler se v pondělí 23. ledna 2017 zúčastnili pracovního setkání představitelů kraje s manažery Center společných služeb obcí (CSS).

Na programu jednání v budově brněnského sídla kraje byly informace o činnosti center, aktuální otázky rozvoje veřejné správy a možná role dobrovolných svazků obcí (DSO) při výkonu veřejné správy, představení dotačních možností kraje pro obce i diskuse o možnostech další spolupráce a podpory ze strany krajské samosprávy.

Centra společných služeb obcí, která postupně vznikla v rámci projektu Svazu měst a obcí, využívá více než 1200 obcí. Dohromady tvořily celkem 83 dobrovolných svazků, nejvíc – dvanáct - DSO je přitom z Jihomoravského kraje. Centra v uplynulém období konkrétně řešila zejména problematiku odpadů prostřednictvím nákupů kompostérů a štěpkovačů, pomáhala starostům s přípravou obecně závazných vyhlášek a tvorbou rozvojových dokumentů, úspěšně realizovala školení zástupců obcí v oblasti účetnictví nebo veřejných zakázek a zajišťovala také podklady pro zpracování žádostí o dotace.
foto JMKfoto JMKfoto JMK