STARTUJE KRAJSKÉ KOLO 19. ROČNÍKU SOUTĚŽE ZLATÝ ERB

Jihomoravský kraj ve spolupráci se spolkem Český zavináč vyhlásil krajské kolo 19. ročníku soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí České republiky Zlatý erb. Cílem soutěže je podpořit modernizaci místních samospráv prostřednictvím rozvoje informačních služeb.

Smyslem soutěže Zlatý erb je nejen vlastní srovnání webů měst a obcí, ale poskytuje také jejich webmasterům a provozovatelům užitečné informace a hodnocení pro další zlepšování. Soutěž je organizována v krajských kolech, na která navazuje kolo celostátní. Kraje sestavují odbornou porotu, která hodnotí webové stránky a elektronické služby svých měst a obcí. V krajských kolech se hodnotí tzv. povinně zveřejňované informace, kvalita úřední desky podle správního řádu, rozsah zveřejněných dalších informací, názornost ovládání webu, navigace a přehlednost stránky, výtvarné zpracování a další, vše je uvedeno v propozicích soutěže.

Hlavní ceny budou v krajském i celostátním kole uděleny v kategoriích:
a) nejlepší webové stránky města
b) nejlepší webové stránky obce
c) Smart City a nejlepší elektronická služba

V celostátním kole bude udělena cena ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci, mimo měst a obcí se můžou účastnit i kraje, regiony, turistické destinace.

Krajského kola soutěže Zlatý erb se mohou zúčastnit města a obce kraje se svými oficiálními webovými stránkami, elektronickými službami a turistickými webovými prezentacemi. Formulář přihlášky do soutěže je k dispozici na webové stránce soutěže (http://www.zlatyerb.cz/ ).

Jihomoravský kraj v letošním krajském kole vyhlašuje též pro své příspěvkové organizace v oblasti školství kategorii „Nejlepší školský web“, kde bude hodnocena úroveň přihlášených webů zejména v oblasti aktuálnosti poskytovaných informací, ovládání, přehlednosti, výtvarného zpracování, dostupnosti vzdělávacích dokumentů školy, aj. Další potřebné informace k přihlášení a průběhu krajského kola budou na všechna školská zařízení Jihomoravského kraje rozeslána.
Uzávěrka příjmu přihlášek je stanovena na pátek 3. února 2017 ve 14 hodin.

V roce 2016 v krajském kole soutěže v jednotlivých kategoriích zvítězily Bučovice (nejlepší webové stránky města), Sloup (nejlepší webové stránky obce), Boskovice (nejlepší elektronická služba). Cenu veřejnosti získala obec Opatovice.

Bližší informace: na webové stránce soutěže a koordinátorka soutěže Mgr.Jitka Hajžmanová, hajzmanova@zlatyerb.cz