Informace č.j.: JMK 145198/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno
 
 
 


 

           Čj.                                             SpZn.                                           Vyřizuje/linka                                   Brno
JMK 145198/2007                  S - JMK 145198/2007 OKP                   Mgr. Doleželová/541651213                  19. 11. 2007
 
 
„21 ZJMK bod 33“ - poskytnutí informace
 
 
            dne 5. 11. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – 21 ZJMK bod 33“ (dále jen „Žádost“).
 
Dle Žádosti požadujete „zaslání elektronické kopie kompletního materiálu
(t.j. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 33 na 21.  zasedání ZJMK
“.
 
            V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme, že Vámi požadované informace povinný subjekt nemá. Bod 33 s názvem „Návrh zákona o stížnostech a o změně některých zákonůbyl z programu 21. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje konaného dne 8. 11. 2007 stažen. K tomuto bodu tudíž nebyly předloženy žádné materiály. Tato informace je Vám v souladu se Žádostí poskytována, resp. zasílána na Vámi uvedenou elektronickou adresu.
 
 
 
            S pozdravem
 
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
 
IČ                     DIČ                      Telefon            Fax                       E-mail                                                         Internet
70888337        CZ70888337        541651213        5416511289         dolezelova.hana@kr-jihomoravsky.cz        www. kr-jihomoravsky.cz