Chceme znát Váš názor

Byli jste spokojení s úrovní služeb, kterých se vám při vyřizování vaší záležitosti na Krajském úřadě Jihomoravského kraje dostalo?

Už od roku 2007 se vás ptáme, v čem bychom se mohli zlepšit, abyste se u nás cítili ještě lépe. Zapojte se do průzkumu spokojenosti a sdělte nám svůj názor.
Hodnocení můžete vyplnit buď přímo v budovách Krajského úřadu od 6. do 10. února (v papírové formě), nebo elektronicky na webových stránkách www.kr-jihomoravsky.cz  v sekci Občané a úřad. Elektronické šetření probíhá v průběhu celého roku, ohodnotit tak můžete každou Vaši návštěvu.


PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBČANŮ SE SLUŽBAMI KRAJSKÉHO ÚŘADU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Výsledky šetření i opatření, která budou na jeho základě realizována, budou zveřejněny na webových stránkách kraje.