Krajská rada schválila dotační programy na letošní rok

Rada Jihomoravského kraje na své schůzi 12. ledna 2017 schválila naprostou většinu dotačních programů, které byly určeny krajským rozpočtem na letošní rok. Zatímco v loňském roce bylo na dotace v rámci krajského rozpočtu určeno 407 milionů korun, v rozpočtu na rok 2017 kraj počítá s více než 419 miliony. Průběžně lze také žádat o individuální dotace z rozpočtu kraje na rok 2017.

„Pokud jde o dotační program, zůstávají prostředky v nadstandardní výši, tedy 50 milionů pro jednotky Sborů dobrovolných hasičů. Dalších 21,5 milionu korun půjde z rozpočtu JMK na kofinancování s Ministerstvem vnitra na pořízení dopravních aut, stavby a rekonstrukce požárních zbrojnic. Kromě těchto peněz je 15 milionů korun určeno pro profesionální hasiče a policii,“ uvedl hejtman Bohumil Šimek. V dotačním programu došlo proti předchozímu období k částečným změnám. Cílem je při přidělování finanční podpory v dotačním programu výrazněji zohlednit zapojení jednotek sboru dobrovolných hasičů (SDH) v integrovaném záchranném systému, zapojení jednotek SDH v rámci plošného pokrytí kraje, předurčenost jednotek SDH k plnění zvláštních úkolů a v rámci stanovených hodnoticích kritérií zohlednit potřebnost akce, na niž je přidělována dotace. „Chtěli jsme dát více peněz těm dobrovolným hasičům, kteří se více zapojují do práce v integrovaném záchranném systému. Myslím si, že je to spravedlivé, komunikovali jsme to i s profesionálními hasiči,“ uvedl hejtman Bohumil Šimek. Nově dotační program obsahuje za účelem efektivní podpory seznam konkrétní požární techniky a věcných prostředků, na něž lze podle kategorie a předurčenosti jednotky SDH žádat dotaci.
Hejtman rovněž informoval o změně kritérií v dotačním programu rozvoje venkova, kde se zvýhodňují obce do tří tisíc obyvatel. „V rámci koalice jsme se také dohodli, že tento dotační program posílíme o 10 milionů korun na 54 milionů korun, tedy o 4 miliony více než loni,“ zdůraznil hejtman Šimek.
 

Podrobnosti o dotačních programech Jihomoravského kraje budou příští týden zveřejněny na dotačním portálu JMK: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/ . Ve většině případů bude možné podávat žádosti o poskytnutí dotace v termínu od 14. do 28. února 2017.

Schváleny byly tyto dotační programy:
- Dotační program Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 – 2020
- Dotační program Dotace obcím na zpracování územních plánů 2017
- Dotační program „Podpora vzniku a rozvoje alternativních forem péče o předškolní děti“ pro rok 2017
- Dotační program na podporu pečujících osob pro rok 2017
- Dotační program „Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi“ pro rok 2017
- Dotační program „Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2017“
- Dotační program „Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2017“
- Dotační program „Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 2017“
- „Dotační program Jihomoravského kraje pro začínající podnikatele“ pro rok 2017
- Dotační program „Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2017“
- Dotační program „Muzejní noci a noci kostelů v Jihomoravském kraji v roce 2017“
- Dotační program „Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2017“
- Dotační program „Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2017“
- Dotační program EVVO 2017
- Dotační program „Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2017“
- Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2017
- Dotační program „Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2017“
- Dotační program „Naplňování Koncepce podpory mládeže v Jihomoravském kraji“
- Dotační program na podporu a rozvoj nestátních neziskových organizací zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti zdravotnictví pro rok 2017
- Dotační program na podporu poskytování domácí hospicové péče v Jihomoravském kraji pro rok 2017
- Dotační program „Do světa!“ 2017
foto JMKfoto JMKfoto JMK