Nesouhlas se zahájením řízení o změně územního rozhodnutí ke stavbě „Brno Airport Logistic Park“

Rada dnes (12. ledna 2017) na svém 7. zasedání vydala nesouhlas se zahájením řízení o změně územního rozhodnutí ke stavbě „Brno Airport Logistic Park“.

Jihomoravský kraj byl k tomuto vyjádření vyzván stavebním úřadem Městské části (MČ) Brno-Tuřany jako vlastník dotčených pozemků a účastník řízení. Toto rozhodnutí bylo jednomyslně schváleno na základě zjištění nesrovnalostí v procesu žádosti o změnu územního rozhodnutí a nedostatků v přiložené dokumentaci.

Dalším důvodem jsou podstatné změny oproti původní projektové dokumentaci, a to zejména v navýšení počtu parkovacích míst a nakládacích a vykládacích míst u hal. „Vedení kraje se musí chovat jako řádný hospodář a nakládat s majetkem účelně a hospodárně. Toto rozhodnutí nemusí být neměnné, ale nechceme v tuto chvíli udělat neuvážené kroky, které by mohly mít nevratné negativní dopady pro Jihomoravský kraj a občany přilehlých obcí,“ řekla náměstkyně jihomoravského hejtmana Taťána Malá. Při rozhodování vzala rada v úvahu také vyjádření statutárního města Brna a MČ Brno-Tuřany k projektové dokumentaci pro výše uvedenou změnu územního rozhodnutí. Krajský úřad JMK obdržel tento týden oznámení společnosti Accolade CZ XV, s.r.o. o zahájení přípravných prací na budování přístupu do logistického zázemí letiště, se kterým kraj nemá žádný problém s ohledem na to, že jsou v souladu s platným stavebním povolením a byly řádně ohlášeny. „Vedení kraje chce i nadále podporovat projekt logistického centra. Jasné doporučení našeho týmu odborníků a právníků je nezatěžovat dále pozemky kraje, které jsou v nájmu společnosti Letiště Brno. V současnosti považujeme za velmi zásadní revizi právního vztahu kraje s letištěm,“ řekl hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek.

foto JMKfoto JMKfoto JMK