Jednání se zástupci obcí o řešení finančních náhrad souvisejících s ptačí chřipkou

Dnes dopoledne (10. 1. 2017) proběhla v brněnském sídle Krajského úřadu JMK avizovaná schůzka Krizového centra SVS se zástupci postižených obcí, na které se projednával další postup prací souvisejících s výskytem ptačí chřipky a řešení finančních náhrad pro chovatele a obce.

Na důležitosti takového setkání se shodli při sobotním setkání v Ivančicích a Moravském Krumlově hejtman JMK Bohumil Šimek s ředitelem Státní veterinární správy (SVS) ČR Zbyňkem Semerádem. Na schůzce byly projednány tyto body:

- Poděkování hejtmana i ředitele SVS starostům postižených obcí za skvělou spolupráci při ochranných opatřeních zejména při komunikaci s občany a drobnými chovateli drůbeže.
- Shrnutí informací týkajících se této konkrétní nákazy a současný stav prováděných opatření a následný postup z pohledu SVS. Ředitel Semerád zdůraznil, že současná forma viru aviární inflluenzy H5N8 je sice vysoce patogenní pro ptáky, pravděpodobnost přenosu na člověka je nicméně velmi nízká a zatím žádný takový lidský případ nebyl na světě zjištěn. Všechna opatření jsou dána platnou legislativou a jsou v souladu z celoevropskými a celosvětovými postupy.
- Projednání postupu při administraci podávání žádostí o náhrady, které se budou poskytovat chovatelům zvířat postižených nebezpečnými nákazami, ale také obcím, které přijímají opatření související s nákazou a tím jim vznikají náklady. Tyto náklady bude hradit Ministerstvo zemědělství prostřednictvím SVS. Žádosti musí být podány do 90 dnů od utracení. Na stránkách Ministerstva zemědělství i veterinární správy je konkrétní návod, formuláře i kontakty pro dotazy (http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/zivotni-situace/nahrada-nakladu-a-ztrat-vzniklych-v.html#f=hpblok , ev. http://www.svscr.cz/ )
- Obce budou informovat po dnešní schůzce jednotlivé obyvatele, budou nápomocny při sepsání žádostí. Následně zástupce SVS dorazí do obce a potvrdí žádosti před odesláním na Ministerstvo zemědělství.
- Byla dohodnuta konzultace SVS s obcemi k následné dezinfekci, výběru vhodného dezinfekčního prostředku a následné mechanické očistě v chovech, kde byla drůbež utracena.
- Komunikace obcí s jednotlivými chovateli o postupu následné dezinfekce a krocích, které je potřeba provádět až do odvolání ochranných opatření.
- SVS na základě žádosti obcí vypracuje stručný návod pro chovatele, jak postupovat po likvidaci jejich chovu, který rozešle jednotlivým starostům. Ti zajistí následnou komunikaci s chovateli.
- Nutnost výzvy směrem k občanům, že dnes (10. 1. 2017) končí lhůta, do kdy nahlásit v zónách drůbež, která musí být utracena. Pokud bude zjištěno zatajení ze strany chovatelů, přichází o možnost finanční náhrady a může jít i o trestný čin.

Jednání se zúčastnili:
JUDr. Bohumil Šimek – hejtman JMK
MVDr. Zbyněk Semerád - ústřední ředitel SVS
MVDr. Jaroslav Salava – ředitel KVS SVS
Ing. Juraj Saksún – vedoucí odd. komodit skotu a krmiv, Ministerstvo zemědělství
plk. Ing. Jiří Pelikán – ředitel HZS JMK
plk. Ing. Leoš Tržil – ředitel JM Policie ČR

Zástupci obcí: Ivančice, Oslavany, Nová Ves u Oslavan, Moravský Krumlov, Vedrovice, Mikulov, Pohořelice, Brod nad Dyjí, Pasohlávky, Drnholec a Dolní Dunajovice

Sčítací list s ceníkem náhrad ZDE (doc, 99 kB), návod na provedení mechanické očisty (příprava na dezinfekci) chovných prostor u drobnochovatelů, kde došlo k utracení ptáků, který vytvořila SVS na základě dnešního požadavku starostů obcí ZDE (docx, 12,7 kB). 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK