Krajský úřad navštívili Tři králové

Náš krajský úřad ve čtvrtek 5. ledna 2017 navštívili zástupci Diecézní charity Brno, aby získali příspěvek pro potřebné v rámci letošního ročníku Tříkrálové sbírky.

Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi přispěli do sbírky členové vedení kraje a pracovníci krajského úřadu. Jako poděkování provoněli tři mudrci budovu kadidlem a myrhou a popřáli nám požehnaný a klidný nový rok.

Tradiční Tříkrálová sbírka, kterou už posedmnácté pořádá Charita ČR, potrvá do 15. ledna. Výtěžek je určen na pomoc těm, kteří si sami pomoci nedokážou kvůli stáří, nemoci, handicapu či nepříznivé sociální situaci. Sbírka podpoří stovky projektů zejména na místní úrovni, tedy v místech, kde budou peníze vykoledovány. Při loňské Tříkrálové sbírce se podařilo v České republice vybrat dosud nejvyšší částku - skoro 98 milionů korun. Do akce se nyní stejně jako před rokem zapojí na 50 000 dobrovolníků. Více informací o tříkrálové sbírce najdete na www.trikralovasbirka.cz .

foto JMKfoto JMKfoto JMK