Pracovní setkání nad připravovaným územním plánem města Brna

Na středu 4. ledna 2017 svolal náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Martin Maleček pracovní setkání zástupců Jihomoravského kraje a města Brna za účasti hostů z Ministerstva pro místní rozvoj. Základním tématem byla otázka, jak dál pokračovat v pořizování Územního plánu města Brna a vliv platných Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na tento dokument.

O své zkušenosti s pořizováním územních plánů se podělil i poradce ministryně pro místní rozvoj Tomáš Sklenář. Hlavním bodem jeho prezentace byl návrh využití již rozpracovaného Územního plánu města Brna tak, aby bylo možné dodržet termín jeho vydání – rok 2020. Obě strany se shodly na potřebnosti dalšího setkávání nad konkrétními problémy, které budou vyžadovat širší analýzu a metodické pokyny. Předpoklad tedy je, že takové pracovní diskuse na úrovni Jihomoravský kraj a město Brno budou probíhat pravidelně.

foto JMKfoto JMKfoto JMK