UtilityReport – pomoc se stavebním řízením občanům Jihomoravského kraje zdarma! Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Strategie 2021+ Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Oficiální portál cestovního ruchu Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

2017

06.01.2018

Informace č. j.: JMK 182068/2017

Informace týkající se smlouvy o vypracování studie proveditelnosti pro "brněnské/jihomoravské metro". 

20.11.2017

Informace č. j.: JMK 162030/2017

Informace ve věci postoupení 2 stížností z obce Lednice k dalšímu řízení na KrÚ JMK. 

20.11.2017

Informace č. j.: JMK 159367/2017

Informace ve věci poskytnutí příspěvků na zajištění vzpomínkových akcí u příležitosti výročí bitvy u Slavkova v roce 2016. 

28.09.2017

Informace č. j.: JMK 136080/2017

Korespondence ČHMÚ a JMK. 

28.09.2017

Informace č. j.: JMK 131968/2017

Informace týkající se osoby Ing. Martina Itterheima, resp. jeho činností/funkcí, které vykonává pro Jihomoravský kraj. 

08.09.2017

Informace č. j.: JMK 124213/2017

Veřejnosprávní kontrola dotací a prostředků na zajištění dopravní obslužnosti a poskytnutí závěrů těchto kontrol. 

08.09.2017

Informace č. j.: JMK 122829/2017

Informace o subjektech, které se v posledních 3 letech dopustily závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění smluvního vztahu s JMK. 

24.08.2017

Informace č. j.: JMK 116069/2017

Informace o externích právních službách využívaných JMK. 

16.08.2017

Informace č. j.: JMK 116137/2017

28 RJMK body 2, 4 

04.08.2017

Informace č. j.: JMK 110286/2017

materiály z 5. zasedání ZJMK k bodům č. 3, č. 4 a č. 22 a sdělení, zda jsou v rámci KrÚ JMK vydávána pravidla pro postup při uveřejňování smluv v registru smluv 

25.07.2017

Informace č. j.: JMK 99878/2017

Informace týkající se jednání ve věci stížnosti na ředitelku SZŠ a VOŠ zdravotnické Brno + pracovní náplně 3 pracovníků KrÚ JMK. 

20.07.2017

Informace č. j.: JMK 99017/2017

23 RJMK body 7,10,11 

20.07.2017

Informace č. j.: JMK 99165/2017

6 ZJMK body 7, 9, 10, 12 

13.07.2017

Informace č. j.: JMK 93554/2017

21 RJMK body 2, 3 

13.07.2017

Informace č. j.: JMK 92577/2017

22 RJMK body 9,10,17 

10.07.2017

Informace č. j.: JMK 91942/2017

Informace o částkách vydaných z rozpočtu JMK v letech 2012-2016 na různé položky v oblasti sociálních služeb. 

20.06.2017

Informace č. j.: JMK 83929/2017

Informace týkající se postoupení spisových materiálů ke 4 podáním dle zákona č. 106/1999 Sb. z obce Lednice. 

07.06.2017

Informace č. j.: JMK 76781/2017

Seznam právnických osob, ve kterých má JMK majetkovou účast [a které současně splňují podmínky § 2 odst. 1 písm. n) zákona o registru smluv]. 

06.06.2017

Informace č. j.: JMK 76990/2017

Sdělení důvodů, kterými bylo zapříčiněno vysoké množství rozhodnutí KrÚ JMK o odmítnutí žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb. vydaných v roce 2016. 

31.05.2017

Informace č. j.: JMK 72227/2017

Požadavek na předání kopií smluv uzavřených od roku 2007 mezi JMK a společností Sun Drive Communication s.r.o. + kopie faktur vystavených této společnosti za stejné časové období. 

31.05.2017

Informace č. j.: JMK 73828/2017

informace týkající se smluvních vztahů uzavřených od roku 2011 mezi JMK a dalšími 8 subjekty 

24.05.2017

Informace č. j.: JMK 68979/2017

5 ZJMK body 9,61,96 

17.05.2017

Informace č. j.: JMK 65931/2017

17 RJMK body 4,6,7 

28.04.2017

Informace č. j.: JMK 58831/2017

15 RJMK body 10,11,20 

28.04.2017

Informace č. j.: JMK 58058/2017

informace týkající se veřejnosprávní kontroly Střední pedagogické školy Boskovice, příspěvkové organizace, v roce 2016 

28.04.2017

Informace č. j.: JMK 56822/2017

15 RJMK body 23,33,107 

20.04.2017

Informace č. j.: JMK 54768/2017

informace o tom, zda se společnost EURO ONE, s.r.o., podílela na projektu "Nemocnice Znojmo - rekonstrukce a dostavba"; seznam všech zakázek či dotací, které tato společnost získala od JMK od roku 2010 

04.04.2017

Informace č. j.: JMK 46054/2017

13 RJMK body 8,9,47,60 

30.03.2017

Informace č. j.: JMK 44401/2017

smlouvy a objednávky uzavřené se společnostmi: NEWTON Media, a.s., Anopress IT, a.s. a Media Tenor, spol. s r.o. 

27.03.2017

Informace č. j.: JMK 42188/2017

kopie přílohy č. 1, části II., tabulky č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. 

22.03.2017

Informace č. j.: JMK 42110/2017

informace týkající se rozpočtu odboru kancelář hejtmana Krajského úřadu JMK, včetně výpisu položek/služeb; informace týkající se reprefondu hejtmana JMK 

18.03.2017

Informace č. j.: JMK 39034/2017

12 RJMK body 3,7,9 

11.03.2017

Informace č. j.: JMK 33893/2017

10 RJMK body 20,50,55,76 

09.03.2017

Informace č. j.: JMK 29503/2017

Investiční plány JMK pro rok 2017 

28.02.2017

Informace č. j.: JMK 29025/2017

informace o tom, zda KrÚ v nějaké metodice nebo jiném dokumentu doporučuje podřízeným správním orgánům v režimu zákona č. 106/1999 Sb. poskytovat kopie spisů / kopie částí spisů 

28.02.2017

Informace č. j.: JMK 28011/2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tavíkovice za rok 2011 

20.02.2017

Informace č. j.: JMK 23796/2017

9 RJMK body 16,31,81,83,85 

14.02.2017

Informace č. j.: JMK 20833/2017

seznam veškerých obcí a měst v JMK, včetně kontaktních osob 

07.02.2017

Informace č. j.: JMK 19423/2017

smlouvy mezi JMK a společností Českomoravská komoditní burza Kladno, příp. s jejími dohodci 

30.01.2017

Informace č. j.: JMK 10019/2017

stížnosti a odvolání dle zákona č. 106/1999 Sb. postoupené z obce Míchov, o kterých KrÚ JMK rozhodoval v roce 2016 (jako nadřízený orgán) a další související informace 

30.01.2017

Informace č. j.: JMK 7738/2017

7 RJMK body 31,32 

13.01.2017

Informace č. j.: JMK 1686/2017

informace o vyřízení stížnosti na pracovníky Městského úřadu Dubňany 

09.01.2017

Informace č. j.: JMK 186198/2016

přehled plnění smluv uzavřených se společnostmi: MARKETINGOVÉ CENTRUM PROFIL, s.r.o. a Producentské centrum PROFIL Mariánské Lázně, s.r.o. v letech 2010 - 2016; přehled plnění v oblasti mediální prezentace JMK v letech 2015 - 2016; aj.