Návštěva lichtenštejnské velvyslankyně na jihu Moravy

V brněnském sídle krajského úřadu se ve středu 21. prosince 2016 uskutečnilo setkání jihomoravského hejtmana Bohumila Šimka s princeznou z Lichtenštejna a velvyslankyní Lichtenštejnského knížectví pro Českou republiku Maria-Piou Kothbauer-Liechtenstein.

Hejtman Šimek potvrdil zájem kraje pokračovat ve vzájemné spolupráci a v podpoře společných projektů. Mezi významné a úspěšné projekty řadí obě strany například vzájemné výměnné návštěvy studentů Gymnázia ve Vaduzu a krajem zřizovaného Gymnázia Matyáše Lercha v Brně. V průběhu letošního roku navštívili studenti z Vaduzu jižní Moravu, v roce příštím zavítají studenti krajského gymnázia na oplátku do Lichtenštejnska. Dalšími úspěšnými projekty je také spolupráce v rámci Lednicko-valtického areálu nebo kooperace archivů, historiků a také zpřístupnění hrobky ve Vranově.

Jihomoravský hejtman a velvyslankyně Lichtenštejnského knížectví vyjádřili společný zájem na dalším rozvoji regionální turistiky, která by tematicky propojovala jižní Moravu, Dolní Rakousko a Lichtenštejnsko – a to jak z hlediska pamětihodností, tak z pohledu vinařství.

foto JMKfoto JMKfoto JMK