Nový kalendář s příběhy cizinců žijících na jižní Moravě

Již pošesté vyšel multikulturní kalendář, který poprvé představuje klienty Jihomoravského regionálního centra na podporu integrace cizinců. Rozmanité příběhy ilustrují osudy těchto lidí žijících v našem kraji, kde pracují, vychovávají své děti a přispívají k jeho rozvoji. Kalendář dává možnost nahlédnout na život v kraji jejich očima a mimo jiné přináší přehled různých svátků, které se slaví v jiných kulturách. Představení kalendáře se konalo v pondělí 19. 12. 2016 v prostorách centra za účasti samotných aktérů kalendáře.

Jihomoravský kraj od roku 2009 realizuje projekt, jehož prostřednictvím je zajišťována činnost Jihomoravského regionálního centra na podporu integrace cizinců. Služby Centra jsou určeny pro cizince přicházející do Jihomoravského kraje ze států, které nejsou členy Evropské unie a tvoří nezanedbatelnou část krajské populace. Za dobu své působnosti (8 let) využilo služeb Centra více než 3 000 klientů, přičemž největší zájem je o kurzy českého jazyka pro děti a dospělé, o právní poradenství a sociální poradenství, počítačové kurzy nebo o volnočasové aktivity.

„Je pozitivní, že zájem o nabízené bezplatné služby našeho centra nadále roste a klienti sdílejí své dobré zkušenosti v rámci svých komunit. Ale jako jeden z hlavních faktorů úspěšné integrace vnímáme podporu vzájemných vztahů s majoritní společností. Jednou z možností je pestrá nabídka integračních aktivit, ve kterých je nosným prvkem vzájemné poznávání a pochopení odlišností. A takovým krásným příkladem je právě tento kalendář a dnešní křest. Lidé z velmi odlišných kultur dokázali vytvořit společný projekt, a jak jsme zde několikrát slyšeli, i samotná příprava kalendáře byla pro ně úžasnou zkušeností a zážitkem,“ řekl náměstek hejtmana Marek Šlapal.

Centra působí s výjimkou Středočeského kraje ve všech krajích České republiky. Jihomoravský kraj je jediným územně samosprávním celkem, který je nositelem projektu tohoto charakteru, a vyčleňuje na jeho realizaci finanční prostředky z vlastního rozpočtu. Důležitost a přínos existence Centra potvrzuje fakt, že Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců zaujalo svou činností a především formou svého fungování odborníky na integraci v dalších regionech Evropské unie, které mají s integrací dlouholeté zkušenosti, jako např. v Portugalsku, Německu a Švédsku.

Samotné služby by nebylo možné poskytovat bez klíčových partnerů, kteří s Jihomoravským krajem na realizaci projektu spolupracují. Tímto chceme na tomto místě poděkovat za spolupráci Statutárnímu městu Brnu, Organizaci pro pomoc uprchlíkům, Diecézní charitě Brno, Základní škole a Mateřské škole, Brno, Staňkova 14, Lipce – školskému zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, spolku KOMIXXX a Střední odborné škole stavebních řemesel Brno-Bosonohy (Centrum vzdělávání všem).
foto JMKfoto JMKfoto JMK