Schválený rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2017 je přebytkový

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání 15. prosince 2016 schválilo rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2017. Rozpočet je sestaven jako přebytkový, příjmy jsou stanoveny v celkové výši 6,446 miliardy korun, výdaje pak 6,408 miliardy korun. Rozpočet byl schválen 48 členy zastupitelstva z 63 přítomných.

Největší podíl výdajů směřuje do dopravy – 2,440 miliardy korun (téměř 39 procent), jak do dopravní obslužnosti, tak na investice a opravy krajské silniční sítě. Na vzdělávání je určeno 856 milionů korun (13 procent rozpočtu výdajů), pro zdravotnictví 521 milionů korun (více než 8 procent). Na financování výdajů, které nejsou jmenovitě součástí schváleného rozpočtu, je vytvořena rezerva v objemu 412,5 milionu korun. V průběhu roku 2017 budou tyto prostředky použity na konkrétní účely. Kromě toho se očekává posílení této rezervy z lépe se plnících výnosů ze sdílených daní v roce 2016.

„Chci poděkovat všem zastupitelům, kteří schválili rozpočet, protože ho považuji za rozumný. Vychází z původního návrhu a je částečně seškrtaný proto, abychom si vytvořili určitou rezervu pro plánované projekty, které jsme nemohli v krátkém časovém období po volbách realizovat. Na začátku roku se k rozpočtu vrátíme a budeme se snažit tyto prostředky účelně vynaložit. Schválený rozpočet je také výrazem toho, co je naší prioritou, a to je především doprava, následuje problematika sociální, zdravotní a samozřejmě oblast školství,“ řekl hejtman Bohumil Šimek.

Na financování dotačních programů je v rozpočtu kraje na rok 2017 celkem navrženo 419,2 milionu korun. Mezi nejvýznamnější dotační programy patří: Spolufinancování sociálních služeb (96 mil. Kč), Vodohospodářské stavby – kanalizace, ČOV a vodovody (80 mil. Kč), Dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí (50 mil. Kč), Program rozvoje venkova (44 mil. Kč), Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu (35 mil. Kč), Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče (28,5 mil. Kč). Zachovány zůstanou také dotační programy v oblasti rozvoje cykloturistiky, volnočasových aktivit, protidrogové prevence, domácí hospicové péče a další.

„Jsem rád, že Jihomoravský kraj bude v příštím roce hospodařit zodpovědně, a že se pro oblast dopravy podařilo získat větší objem finančních prostředků. Nejvyšší částka zamíří opět na dopravní obslužnost v rámci Integrovaného dopravního systému. Příspěvek na zajištění běžného provozu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje (SÚS JMK) přesahuje v rozpočtu na příští rok částku 570 milionů korun. Peníze poslouží především na opravy a údržbu silnic II. a III. třídy na jižní Moravě. Dalších 191 milionů poputuje na investiční výdaje, tedy komplexní opravy krajských silnic a mostů, 25 milionů korun jsme vyhradili na sanaci nebezpečných či nehodových míst a nezapomínáme ani na projektovou přípravu a výkupy pozemků,“ vysvětlil náměstek hejtmana Roman Hanák.

Mezi investice a velké opravy s největším plánovaným objemem finančních prostředků pro rok 2017 patří dále: Nemocnice Vyškov - Rekonstrukce budovy B - odd. ORL a neurologie (62,7 mil. Kč), rekonstrukce budovy Česká 11 v Brně (40,7 mil. Kč) nebo rekonstrukce budovy Žerotínovo nám. 1 (36,8 mil. Kč).
foto JMKfoto JMKfoto JMK