Blanenský Červený kříž má k dispozici nový sociální vůz

Oblastní spolek Červeného kříže v Blansku může od nynějška využívat služby nového sociálního automobilu. Předání nového vozu, který bude sloužit provozování pečovatelské služby, se v úterý 13. prosince 2016 za Jihomoravský kraj zúčastnil náměstek hejtmana Marek Šlapal.

Projekt Sociální automobil se za spoluúčasti firem a společností snaží o vytvoření, zdokonalení a obnovení vozového parku v ústavech a zařízeních, která svou činnost zaměřila na výchovu, vzdělání, rehabilitaci a integraci zdravotně, mentálně či jinak hendikepovaných lidí.

Na pořízení nového sociálního automobilu Dacia přispěl Jihomoravský kraj částkou 50 tisíc korun, na zakoupení obdobného vozu v Újezdu u Brna pro krajem zřizovaný domov pro seniory U Františka, který bude slavnostně předán ve čtvrtek, poskytl kraj 200 tisíc korun. „Jihomoravský kraj na pořízení podobných vozů vždy přispívá startovací částkou, na projekty v příštím roce jsme již vyčlenili celkovou částku 450 tisíc korun,“ konstatoval náměstek hejtmana Marek Šlapal.

foto JMKfoto JMKfoto JMK