Kraj se zasazuje o vyjasnění otázek souvisejících se mzdami řidičů ve veřejné autobusové dopravě

Od příštího roku čeká veřejnou autobusovou dopravu v krajích změna. Říjnová novelizace nařízení vlády přinese řidičům vyšší zaručenou mzdu, upravené odměny za čekání mezi spoji a nově také příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

Jak se bude stát podílet na rostoucích nákladech dopravců a potažmo objednavatelů dopravy v závazku veřejné služby? A bude možné novinky promítnout i do stávajících smluv? To jsou otázky, na které hledá Jihomoravský kraj v této souvislosti odpověď. „Plně si uvědomujeme současnou obtížnou situaci řidičů autobusů, ale zároveň i firem, které dopravní obslužnost Jihomoravského kraje zabezpečují. Snažíme se proto nalézt cestu, která by v souladu s právními předpisy situaci po roce 2016 uspokojivě vyřešila,“ sdělil náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast dopravy Roman Hanák.

Kraj se obrátil na Ministerstvo práce a sociálních věcí s žádostí o přesný výklad obou nařízení a stanovisko, jak se bude stát podílet na úhradě zvýšených nákladů. „Ministryně práce a sociálních věcí podle odpovědi požádala ministryni pro místní rozvoj, aby k těmto otázkám zorganizovala jednání dotčených stran, mimo jiné i za účasti Ministerstva dopravy, případě Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Pevně věřím, že proběhnou co nejdříve a povedou k vyjasnění otázek aplikace přijatých opatření,“ uvedl Hanák.

Kromě Ministerstva práce a sociálních věcí oslovil Jihomoravský kraj i Ministerstvo financí, a to s dotazem, zda stát uvolní pro kraj potřebné peníze, kterými by dopady vládního nařízení mohl kompenzovat. „Rozhodnutí Ministerstva financí o tom, zda nám stát tyto potřebné finanční prostředky poskytne či nikoliv, bude pro další postup Jihomoravského kraje zásadní,“ uzavřel náměstek hejtmana.