Krajský úřad navštívili ekologové z Kuby

Dva ekology z Kuby přivítal v pátek 9. prosince 2016 na krajském úřadě radní pro životní prostředí Miroslav Kubásek - paní Sandra Rodríguez Ribalta, která se zaměřuje na problematiku odpadů a pan Abel Hernández Muñoz, jehož oblastí zájmu je ochrana přírody. Oba jsou v České republice díky organizaci Člověk v tísni. Cílem jejich stáže je načerpat u nás informace z oblasti odpadového hospodářství, ochrany životního prostředí, dobrovolnictví a následně tyto znalosti přenést na Kubu a uplatnit je v rámci lokálních ekologických projektů.

Kubánští ekologové byli seznámeni s tím, jak je u nás zajištěno nakládání s odpady, jejich třídění, recyklace a jakým způsobem u nás fungují a jak se podporují dobrovolnické aktivity. „Jak jsme se dozvěděli, mezi hlavní ekologické problémy na Kubě patří všudypřítomný odpad a nefunkční svoz odpadků, znečištění vod toxickými odpady ze státních podniků, nefunkční či neexistující kanalizace, slabé povědomí o ochraně životního prostředí, nezájem o věci veřejné a nefunkčnost státního aparátu v kombinaci s diktátorským režimem,“ uvedl radní Kubásek.
foto JMKfoto JMK