Velké Opatovice uspěly v soutěži Přívětivý úřad

Velké Opatovice získaly za Jihomoravský kraj ocenění v soutěži Přívětivý úřad 2016 v kategorii obcí s pověřeným obecním úřadem. Ocenění starostce Kateřině Gerbrichové předal 6. prosince 2016 náměstek ministra vnitra Petr Mlsna spolu s ředitelkou Krajského úřadu Jihomoravského kraje Věrou Vojáčkovou.

Ministerstvo vnitra provedlo dotazníkové šetření – soutěž Přívětivý úřad 2016, ve kterém se sledovaly desítky kritérií značících přívětivost úřadu a zároveň se mapovaly příklady dobré praxe k využití dalšími úřady.
Již dříve byly hodnoceny obce s rozšířenou působností (ORP), kde toto ocenění získal úřad ORP města Hodonín. Další informace jsou na http://www.mvcr.cz/clanek/privetivy-urad-obci-ii-typu-2016.aspx .
 

foto JMKfoto JMKfoto JMK