Bezpečnostní rada kraje se poprvé sešla v novém složení

Na svém prvním jednání v novém složení se ve středu 7. prosince 2016 sešla Bezpečnostní rada Jihomoravského kraje. V jejím úvodu jmenoval hejtman Bohumil Šimek členy Bezpečnostní rady a Krizového štábu Jihomoravského kraje. Následně hejtman po projednání radou schválil nový Krizový plán Jihomoravského kraje.

Bezpečnostní rada také projednala Plán cvičení orgánů krizového řízení a složek Integrovaného záchranného systému (IZS) JMK na rok 2017. Nejrozsáhlejší akcí bude celostátní taktické cvičení ZÓNA 2017 v květnu s tématem řešení mimořádné události a krizové situace vzniklé v souvislosti se simulovanou havárií na Jaderné elektrárně Dukovany.

Zástupci jednotlivých složek IZS mimo jiné informovali radu o finančním pokrytí jednotlivých záměrů na rok 2017 a připravenosti složek na řešení situace v zimním období.

foto JMKfoto JMKfoto JMK