Světlo a stíny sochařské tvorby Jiřího Netíka na Nové radnici v Brně

Výstavu nazvaná Světlo a stíny sochařské tvorby Jiřího Netíka je možné až do 30. prosince navštívit v prostorách Křížové chodby na Nové radnici v Brně. Vernisáže 6. prosince 2016 se zúčastnil hejtman Bohumil Šimek.

Expozici tvoří Netíkovy meditativní díla, ve kterých umělec reflektuje a metaforicky zobrazuje úděl současného člověka zmítaného radostnými i bolestnými emocemi a často i schizofrenním vztahem k Bohu nebo něčemu vyššímu, co jej přesahuje. Vánoční téma je zastoupeno betlémy, jež jsou podstatnou součástí tvorby Jiřího Netíka.

Autor se od roku 1985 věnuje sochařství a restaurátorství. V jeho tvorbě se odráží úcta a respekt ke světu a údělu člověka stejně jako v dílech středověkých a barokních mistrů, vlastní produkce je však významně současná a realistická.
V roce 2007 Jiří Netík obdržel Cenu Jihomoravského kraje za přínos v oblasti výtvarného umění.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMK