foto 1 foto 2

Vyhlášení Programu prevence kriminality na rok 2017

MV ČR vyhlásilo dotační Program prevence kriminality na rok 2017. Podrobnosti o dotačním programu lze nalézt na následující webové adrese MV ČR:
http://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-programu-prevence-kriminality-na-rok-2017.aspx

V případě dotazů nebo konzultací se zájemci z JMK mohou obrátit na Mgr. Pavlu Tichou, referentku prevence kriminality KrÚ JMK, na tel.: 541 658 302 nebo e-mailem na adrese:
ticha.pavla@kr-jihomoravsky.cz