Schválený návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2017 je přebytkový

Rada Jihomoravského kraje na své schůzi v úterý 29. listopadu 2016 schválila návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2017. Rozpočet je sestaven jako přebytkový, příjmy jsou stanoveny v celkové výši 6,376 miliardy korun, výdaje pak 6,338 miliardy korun.

O podrobnostech informovali na následné tiskové konferenci hejtman Bohumil Šimek, náměstek hejtmana Roman Hanák, náměstkyně hejtmana Taťána Malá a náměstci hejtmana Jan Vitula, Marek Šlapal a Martin Maleček.

Návrh rozpočtu vychází z ekonomické reality, k východiskům rozpočtu patřil mj. návrh zákona o státním rozpočtu České republiky a odhad hospodářského růstu. Největší podíl výdajů směřuje do dopravy – 2,440 miliardy korun (téměř 39 procent), jak do dopravní obslužnosti, tak na investice a opravy krajské silniční sítě. Na vzdělávání je určeno 855 milionů korun (přibližně 13 procent rozpočtu výdajů), pro zdravotnictví 521 milionů korun (více než 8 procent). Podrobný návrh rozpočtu výdajů podle oddílů je ZDE (pdf, 40 kB).

Na financování dotačních programů je celkem navrženo 418,3 milionu korun. Mezi nejvýznamnější dotační programy patří: Spolufinancování sociálních služeb (96 mil. Kč), Vodohospodářské stavby – kanalizace, ČOV a vodovody (80 mil. Kč), Dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí (50 mil. Kč), Program rozvoje venkova (44 mil. Kč), Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu (35 mil. Kč), Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče (28,5 mil. Kč). Zachovány zůstanou také dotační programy v oblasti rozvoje cykloturistiky, volnočasových aktivit, protidrogové prevence, domácí hospicové péče a další.

Mezi investice a velké opravy s největším plánovaným objemem finančních prostředků pro rok 2017 patří: rekonstrukce silnic a mostů (145,5 mil. Kč), výkupy nemovitostí - zejména pozemků pod silnicemi (101 mil. Kč), opravy silnic a mostů (65,8 mil. Kč), Nemocnice Vyškov - Rekonstrukce budovy B - odd. ORL a neurologie (62,7 mil. Kč), technické vybavení SÚS JMK (48 mil. Kč), rekonstrukce budovy Česká 11 v Brně (40,7 mil. Kč), rekonstrukce budovy Žerotínovo nám. 1 (36,8 mil. Kč), projektová příprava investičních akcí SÚS JMK (35 mil. Kč), sanace nehodových míst (25 mil. Kč).

Na financování výdajů, které nejsou jmenovitě součástí schváleného rozpočtu, je vytvořena rezerva v objemu 393,4 milionu korun. V průběhu roku 2017 budou tyto prostředky použity na konkrétní účely. Kromě toho se očekává posílení této rezervy z lépe se plnících výnosů ze sdílených daní v roce 2016.

Na webových stránkách kraje www.kr-jihomoravsky.cz bylo možné během měsíce října v internetovém dotazníku vyjádřit priority, které by měl kraj v roce 2017 realizovat. Výsledky dotazníkového šetření ukázaly, že občané Jihomoravského kraje nejvíce preferují výdaje do oblastí Doprava a dopravní obslužnost (16,65 %), Zdravotnictví (12,10 %), Sociální služby (11,60 %), Regionální rozvoj (10,61 %) a Školství, tělovýchova a zájmová činnost (9,92 %).

Kompletní návrh rozpočtu Jihomoravského kraje je zveřejněn na webu Jihomoravského kraje zde: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=325163&TypeID=2 , vyhodnocení projektu „Váš kraj, Váš rozpočet“ je pak na http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=323469&TypeID=2 . Krajské zastupitelstvo bude schvalovat rozpočet na svém zasedání 15. prosince 2016.

V průběhu tiskové konference představil hejtman Bohumil Šimek novou tiskovou mluvčí Jihomoravského kraje, kterou se od 1. prosince 2016 stává Monika Brindzáková.

foto JMKfoto JMK