Informace č.j.: JMK 141733/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno
 
 


 

            Čj.                                      SpZn.                                    Vyřizuje/linka                         Brno
JMK 141733/2007            S - JMK 141733/2007 OKP            Mgr. Doleželová/541651213         12. 11. 2007                               
 
 
„135 RJMK bod 18“ - poskytnutí informace
 
 
            dne 29. 10. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – 135 RJMK bod 18“ (dále jen „Žádost“).
 
Dle Žádosti požadujete „zaslání elektronické kopie kompletního materiálu
(t.j. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 18 na 135.  zasedání RJMK
“.
 
            V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme, že Vámi požadované informace povinný subjekt nemá. Bod 18 s názvem „Návrh zákona o stížnostech a o změně některých zákonůnebyl do programu 135. schůze Rady Jihomoravského kraje konané dne 25. 10. 2007 zařazen. K tomuto bodu tudíž nebyly předloženy žádné materiály.
 
 
            S pozdravem
 
 
 
                                                                                     Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
 
IČ                   DIČ                     Telefon            Fax                     E-mail                                                          Internet
70888337      CZ70888337       541651213       5416511289        dolezelova.hana@kr-jihomoravsky.cz        www.kr-jihomoravsky.cz