Informace č.j.: JMK 140134/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
           Čj.:                                            SpZn.:                                     Vyřizuje/linka                          Brno
JMK 140134/2007                    S-JMK 140134/2007 OKP                    Krásná/541651233                 7. 11. 2007
 
 
„Korespondence s Thermal Pasohlávky – 2007 - I“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 25. 10. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)
s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – korespondence
s Thermal Pasohlávky – 2007 - I
“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
JMK založil akciovou společnost Thermal Pasohlávky.
Požadujeme zaslat kopii veškeré korespondence JMK a všech jeho orgánů s Thermal Pasohlávky, a to od 1.1.2007 do 31.3.2007.
Korespondencí se rozumí korespondence přijatá i odeslaná, písemná, faxová i emailová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně. V daném případě se korespondencí rozumí i informace o osobních jednáních s ing. Venclíkem v dané věci.
Pokud některý dokument má více než 20 stran, požadujeme pouze kopie prvních 5 posledních 3 stran“.
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme, že povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
 
 
 
S pozdravem
 
 
                                                                                        Mgr. Martin Mikš
                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                           v.z. JUDr. Dagmar Dorovská, v.r.
 
 
 
 
 
IČ                      DIČ                      Telefon                 Fax                        E-mail                                                          Internet
70888337         CZ70888337          541651233           5416511289           krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz           www.kr-jihomoravsky.cz