První pracovní cesta nového hejtmana vedla na brněnský magistrát

Podpora MotoGP, územní plánování a dopravní infrastruktura – to byla hlavní témata pracovního jednání hejtmana Jihomoravského kraje Bohumila Šimka a brněnského primátora Petra Vokřála na brněnském magistrátu ve čtvrtek 24. listopadu 2016.

„Schůzku jsme pojali velmi pracovně, věnovali jsme se obligátním tématům, jedno z nich bylo MotoGP, kde jsme se vzájemně poinformovali o aktuální situaci, dohodli jsme se na ceníku v rámci příštího roku, tak aby od 1. prosince mohl být zahájen předprodej vstupenek na Grand Prix 2017. O sto korun bude navýšeno základní vstupné na přírodní tribuny. Druhým tématem byla shoda na tom, že musíme začít spolupracovat intenzivně v oblasti územního plánování. Zde chceme sjednotit práci obou dvou úřadů, tak abychom co nejrychleji dospěli k tomu, že budeme mít „zurky“ úplné, tedy bez územních rezerv a zároveň, že budeme mít jednou v Brně platný územní plán. Věnovali jsme se také dopravě, kde bychom chtěli jednak dále zlepšovat služby v rámci Integrovaného dopravního systému, ale zejména z hlediska dopravní dostupnosti,“ řekl primátor Petr Vokřál.

„Jsem velmi rád, že moje první cesta vedla právě na brněnský magistrát za primátorem Petrem Vokřálem, protože si myslím, že se nemůže oddělit z Jihomoravského kraje město Brno, jak to bývávalo v minulosti. Hovořili jsme mimo jiné také o letecké lince z Brna do Mnichova, kde jsme se domluvili na jednání s dopravcem o případném dalším rozšíření. Bavili jsme se o možném rozlítání dalších linek. Věnovali jsme se rovněž spolupráci Centrály cestovního ruchu Jižní Morava a Turistického informačního centra města Brna, protože propagace jižní Moravy nemůže být bez Brna a Brno zase nemůže fungovat bez jižní Moravy. Ta spolupráce by měla být mnohem užší. Pozval jsem také pana primátora na Krajský úřad Jihomoravského kraje ke společnému jednání krajské a městské rady, abychom našli průnik mezi programy spolupráce města a kraje, tak aby to bylo ku prospěchu celé jižní Moravy. Mezi tématy lednového jednání by byla například podpora Janáčkova kulturního centra ze strany kraje. Nebráníme se tomu, máme v oblasti kultury řadu projektů a dotací, které podporují kulturu v Brně,“ řekl po jednání s primátorem hejtman Bohumil Šimek.

Hejtman také vyjádřil krajskou podporu vzniku nového fotbalového stadionu za Lužánkami: „O její výši budeme jednat s městem Brnem i příslušnými ministerstvy, která by měla také přispět,“ uvedl Bohumil Šimek.

Na jednání hejtmana a primátora navázalo společné jednání s ministrem dopravy Danem Ťokem o přípravě některých klíčových komunikací jižní Moravy.
foto JMKfoto JMKfoto JMK