UtilityReport – pomoc se stavebním řízením občanům Jihomoravského kraje zdarma! Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Strategie 2021+ Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Oficiální portál cestovního ruchu Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Výbory zastupitelstva

Náhled
28.04.2017

Jednací řád výborů Zastupitelstva Jihomoravského kraje

(pdf, 398 kB) 

Výbor Předseda
finanční Ing. Naděžda Křemečková
kontrolní Stanislav Navrkal
pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Bc. Michal Doležel
pro dopravu a územní plánování Ing. Jan Nečas
sociálně-zdravotní Igor Chlup
pro regionální rozvoj Radomír Pavlíček
pro meziregionální vztahy RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D.
pro národnostní menšiny Ing. Bc. Jiří Crha