UtilityReport – pomoc se stavebním řízením občanům Jihomoravského kraje zdarma! Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Strategie 2021+ Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Oficiální portál cestovního ruchu Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Komise rady

Náhled
17.05.2017

Jednací řád komisí Rady Jihomoravského kraje

(pdf, 538 kB) 

 

Komise

Předseda

finanční a majetková Ing. Jiří Faltýnek
investiční Ing. Kateřina Kalinová
dopravy a územního plánování Ing. Mgr. Drago Sukalovský
regionálního rozvoje Mgr. Pavel Blažík
pro meziregionální vztahy Ing. Stanislav Juránek
pro výchovu, vzdělávání a sport Jan Grois, MBA
sociálně-zdravotní Mgr. Lenka Dražilová, MBA
organizační a legislativní JUDr. PhDr. Martin Příborský
životního prostředí Ing. et. Ing. Tomáš Hlavenka, MBA
pro kulturu a památkovou péči Ing. arch. Petra Matoušková
pro rozvoj venkova a zemědělství František Novotný
pro informační otevřenost Ing. Jiří Hlavenka
pro cestovní ruch JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D.