UtilityReport – pomoc se stavebním řízením občanům Jihomoravského kraje zdarma! Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Strategie 2021+ Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Oficiální portál cestovního ruchu Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Členové rady

Hejtman

JUDr. Bohumil Šimek

JUDr. Bohumil Šimek

ANO 2011

pověřen zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti financí a v dalších oblastech, jejichž zabezpečováním není níže pověřen žádný člen Rady Jihomoravského kraje

hejtman@kr-jihomoravsky.cz

Náměstci hejtmana

Bc. Roman Hanák

Bc. Roman Hanák

Česká strana sociálně demokratická

pověřen zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti dopravy

hanak.roman@kr-jihomoravsky.cz

Ing. Petr Hýbler

Ing. Petr Hýbler

ANO 2011

pověřen zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti investic a regionálního rozvoje, venkova a zemědělství

hybler.petr@kr-jihomoravsky.cz

životopis

Mgr. Marek Šlapal

Mgr. Marek Šlapal

Česká strana sociálně demokratická

pověřen zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti sociálních věcí a rodinné politiky

slapal.marek@kr-jihomoravsky.cz

Ing. Jan Vitula

Ing. Jan Vitula

TOP 09 s podporou starostů a "Žít Brno"

pověřen zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti regionálního rozvoje v oblasti školství, vědy, výzkumu, inovací, marketingu a smart region

vitula.jan@kr-jihomoravsky.cz

Mgr. Martin Maleček

Mgr. Martin Maleček

Starostové pro Jižní Moravu

pověřen zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti územního plánování

malecek.martin@kr-jihomoravsky.cz

Radní

JUDr. Jana Pejchalová

JUDr. Jana Pejchalová

ANO 2011

pověřena zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti školství a sportu

pejchalova.jana@kr-jihomoravsky.cz

Vít Rajtšlégr

Vít Rajtšlégr

Česká strana sociálně demokratická

pověřen zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti životního prostředí

rajtslegr.vit@kr-jihomoravsky.cz

Mgr. Ing. Taťána Malá

Mgr. Ing. Taťána Malá

ANO 2011

pověřena zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti majetku a komunikace s vládou a centrálními orgány

mala.tatana@kr-jihomoravsky.cz

životopis

Ing. Tomáš Soukal

Ing. Tomáš Soukal

Česká strana sociálně demokratická

pověřen zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti kultury a památkové péče

soukal.tomas@kr-jihomoravsky.cz

životopis

Milan Vojta, M.A., MBA

Milan Vojta, M.A., MBA

ANO 2011

pověřen zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti zdravotnictví

vojta.milan@kr-jihomoravsky.cz

životopis