Smart akcelerátor – modul Asistence

Jihomoravský kraj dne 14. listopadu 2016 v 10:00 hodin zahájil příjem žádostí o finanční podporu v rámci projektu Smart akcelerátor v JMK, 4. aktivita – Asistence.

Hlavní význam modulu Asistence spočívá v podpoře veřejných organizací v přípravě ambiciózních projektových záměrů, které posílí vertikální specializaci regionu a zvýší problémovou orientaci a zapojení jihomoravského výzkumu do evropského výzkumného prostoru. Pro tuto aktivitu je alokováno celkem 10 mil. Kč. Příjem žádostí bude ukončen nejpozději dne 17. 02. 2017. Podrobné informace jsou na odkaze: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/4986-506-Vyzva+k+predkladani+zadosti+o+financni+podporu+v+ramci+projektu+Smart+akcelerator+v+JMK+4+aktivita+-+Asistence.aspx