Ve Slavkově byly předány Ceny Jihomoravského kraje. Letos je získalo 26 osobností

Prestižní ocenění – Cenu Jihomoravského kraje – letos získalo celkem 26 osobností jižní Moravy. Slavnostní předání tohoto nejvyššího jihomoravského ocenění se uskutečnilo v sobotu 12. listopadu 2016 na zámku ve Slavkově u Brna.

„Dnešní den je svátkem pro jižní Moravu, pro lidi, kteří namnoze bez velkých článků v novinách či televizních reportáží svou celoživotní prací mohou být příkladem nejen obyvatelům jižní Moravy, ale celé České republiky. Krajská samospráva za uplynulých dvanáct let ocenila téměř dvě stě osobností, dnes k nim přibyde dalších 26.. Každý jeden osobní či pracovní příběh stojí za to, aby tady byl vyprávěn. Každému z Vás patří naše velké poděkování, naše úcta a přání, abyste i nadále mohli dělat to nejlepší v oblasti, ve které působíte. Každý jeden Váš konkrétní osud je solí jižní Moravy, nejkrásnějšího kraje České republiky,“ řekl v úvodu slavnostního večera hejtman Michal Hašek.

Cena Jihomoravského kraje je ocenění, kterým Zastupitelstvo Jihomoravského kraje oceňuje vynikající zásluhy o rozvoj Jihomoravského kraje, hrdinské a jiné výjimečné činy osobností, které se na území kraje narodily, žijí nebo jsou s ním spojeny svým působením, jejichž život, dílo, činnost nebo jednání výrazným způsobem reprezentuje v určité oblasti Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu, a které svými morálními kvalitami můžou být příkladem. Cena se uděluje od roku 2004, po rozhodnutí krajského zastupitelstva. K jejím držitelům patří mj. Hana Zejdová (v roce 2004), Karel Kašpárek (v roce 2005), Yvetta Hlaváčová (v roce 2006), Jiří Netík (v roce 2007), David Kostelecký (v roce 2008), Jiří Škrla (v roce 2009), Václav Věžník (v roce 2010), Alena Štěpánková Veselá (v roce 2011), Jožka Černý, Zdeněk Rotrekl a Miroslava Knapková v roce 2012, sourozenci Hana a Petr Ulrychovi či Jan Smolík v roce 2013, Armin Delong v roce 2014 či Emil Boček v roce 2015.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje udělilo Cenu Jihomoravského kraje v roce 2016 následujícím osobnostem za přínos v těchto oblastech:
 

za pomoc zdravotně postiženým a potřebným............................................... Ladislava Hrdová,
za pomoc zdravotně postiženým a potřebným.................................... Helena a Josef Múčkovi,
za pomoc zdravotně postiženým a potřebným.................................................... Marie Vítková,
za práci s mládeží....................................................................................................... Josef Hypr,
za práci s mládeží......................................................................................... Božetěch Kostelka,
za práci s mládeží................................................................................ Jiří Lysák (in memoriam),
za práci s mládeží............................................................................................ František Němec,
za práci s mládeží....................................................................................................... Emil Polák,
za dílo, činnost nebo jednání, které výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj
a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu................................................................ Petr Fiala,
za dílo, činnost nebo jednání, které výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj
a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu......................................................... Jaroslav Koča,
za dílo, činnost nebo jednání, které výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj
a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu..................................................... František Nečas,
za dílo, činnost nebo jednání, které výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj
a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu.............................................................. Jan Slabák,
za dílo, činnost nebo jednání, které výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj
a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu............................................................. Jiří Vítovec,
za přínos v oblasti vědy................................................................................. František Neuman,
za přínos v oblasti vědy........................................................................................... Emil Paleček,
za přínos v oblasti vědy.................................................................................. Šárka Pospíšilová,
za přínos v oblasti vědy................................................................................. Vlasta Svobodová,
za přínos v oblasti umění............................................................... Jitka Jakubcová – Jakšíková,
za přínos v oblasti umění......................................................................................... Valér Kováč,
za přínos v oblasti umění.......................................................................................... Jan Šimíček,
za přínos v oblasti folklóru................................................. František Hřebačka (in memoriam),
za přínos v oblasti folklóru.............................................................................. Čestmír Komárek,
za přínos v oblasti folklóru........................................................................................ Jiří Mrenka,
za přínos v oblasti sportu........................................................... Miloš Hrazdíra (in memoriam),
za přínos v oblasti sportu.......................................................................................... Ivo Koblasa

Profily oceněných jsou ZDE (docx, 62 kB)
 

foto JMKfoto JMKfoto JMK