JIHOMORAVSKÝ KRAJ ZAHÁJIL PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ V RÁMCI DRUHÉ VÝZVY PRO VÝMĚNU KOTLŮ

Jihomoravský kraj v úterý 1. listopadu 2016 v 10:00 hodin zahájil příjem žádostí o finanční podporu na dílčí projekty fyzických osob v rámci 2. krajské výzvy dotačního programu na výměnu kotlů v Jihomoravském kraji.

Pro tuto výzvu je alokováno celkem 40 milionů korun. Příjem žádostí bude ukončen nejpozději dne 28. února 2017, popřípadě dříve po vyčerpání uvedené alokace. Předmětem podpory je výměna stávajícího kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním, který do dne realizace jeho výměny fungoval v rodinném domě jako hlavní zdroj vytápění a byl napojen na funkční otopnou soustavu a funkční komínové těleso, za nový zdroj. Bližší informace najdete zde: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=266671&TypeID=2  .