V Památníku písemnictví na Moravě vyhlásili nový ročník literární soutěže Skrytá paměť Moravy

Nový ročník literární soutěže Skrytá paměť Moravy byl za přítomnosti radního Jiřího Němce v úterý 25. října 2016 slavnostně vyhlášen v prostorách Památníku písemnictví na Moravě v Rajhradě.

Předmětem XI. ročníku soutěže budou prozaické literární práce na téma „Kořeny“ (obecně inspirativní téma, dobře uchopitelné například pro vyprávění o rodovém ukotvení nebo pro zaznamenání významné rodinné události či historie). Soutěžní texty mohou být ohlédnutím zpět nebo pojednávat o hledání jistot a pevných bodů, pramenů, východisek a zdrojů moudrosti, případně mohou být také pokusem o ozřejmění smysluplnosti folklórních tradic.

Soutěže se mohou zúčastnit všichni mladí lidé, kteří ke dni uzávěrky přihlášek dosáhnou minimálně věku 12 let a maximálně 19 let.

Uzávěrka přihlášek do soutěže je 31. března 2017, slavnostní vyhlášení vítězů a autorské čtení nejlepších literárních textů se uskuteční 16. června 2017 v areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích.

Literární soutěž Skrytá paměť Moravy si klade za cíl podpořit tvůrčí potenciál dětí a dospívajících a rozvíjet jejich ústní slovesnou tvořivost. Ve školním roce 2015/2016 se uskutečnil jubilejní X. ročník soutěže, v němž se svými prozaickými texty soutěžilo rekordních 247 mladých autorů z 13 krajů České republiky.
Vyhlašovatelem soutěže je Jihomoravský kraj, spoluorganizátory Muzeum Brněnska a Masarykovo muzeum v Hodoníně.

Podmínky a přihlášku do soutěže zájemci naleznou ZDE (pdf, 127 kB).
foto JMKfoto JMKfoto JMK