Informace č.j.: JMK 143657/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
           Čj.                                          SpZn.                                             Vyřizuje/linka                                   Brno
JMK 143657/2007                  S-JMK 75716/2007 OKP                     Mgr. Doleželová/541651213                    1. 11. 2007                                               
 
 
„KV zastupitelstva – 123/07VK27“ - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
           
dne 7. 6. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace dle zákona 106/99 – KV zastupitelstva – 142/07/VK27
(dále jen „Žádost“).
 
K Žádosti Vám v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. v příloze poskytujeme Vámi požadované informace. Tyto informace jsou Vám poskytovány
plně v souladu rozhodnutí Ministerstva vnitra č.j.: ODK-1821-3/2-2007 ze dne 12. 10. 2007, dále jen „Rozhodnutí MV“ (k rozsahu poskytnutých informací viz zejména výrok tohoto rozhodnutí). Jedná se o kopie „Evidence stížností občanů“ a „
Evidence stížností dle zákona
č. 106/1999 Sb.
“, které byly předloženy na 27. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Jihomoravského kraje (v daném případě byly anonymizovány vybrané údaje ve sloupci „subjekt stížnosti“ obsaženém v „Evidenci stížností občanů“ – viz samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, na anonymizaci ostatních údajů se vtahuje rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 112353/2007, které bylo v těchto příslušných částech Rozhodnutím MV potvrzeno). Ostatní Vámi požadované informace Vám byly poskytnuty sdělením Jihomoravského kraje č.j.: JMK 112344/2007 ze dne 23. 8. 2007 (nejsou Vám poskytovány opětovně).
 
Žádné další informace povinný subjekt nemá.
 
 
 
            S pozdravem
 
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš
                                                                         vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                               vz. JUDr. Dagmar Dorovská, v.r.
                                                                                   
 
 
Přílohy: dle textu