Hejtman Hašek podepsal veřejnou vyhlášku týkající se vydaných Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

Hejtman Michal Hašek za přítomnosti radního Antonína Tesaříka ve středu 19. října 2016 v Brně podepsal veřejnou vyhlášku týkající se nedávno vydaných Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK).

ZÚR JMK vydané formou opatření obecné povahy tak budou ještě dnes oznámeny veřejnou vyhláškou podle § 173 odst. 1 správního řádu. ZÚR JMK nabydou účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Veřejná vyhláška bude vyvěšena též na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká.

Hejtman Hašek označil vydané Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje za dokument významem do budoucna důležitější než například rozpočet kraje na kalendářní rok. „Já si troufám říct, že dnes jsme se členem rady odpovědným za územní plánování Antonínem Tesaříkem byli u věci, která je násobně důležitější než rozpočet na jeden kalendářní rok. V případě Zásad územního rozvoje se jedná o strategický dokument, který jižní Moravě v minulých letech na základě rozhodnutí nejvyššího správního soudu chyběl. Končící krajská koalice udělala maximum pro to, abychom nové Zásady územního rozvoje připravili, a to se podařilo,“ uvedl při podpisu veřejné vyhlášky hejtman Hašek.

„Postupně jsme vypořádali připomínky, získala se kladná stanoviska ministerstev - zejména Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj -, to považuji za zásadní. A krajské zastupitelstvo mělo odvahu 5. října, tedy ještě před krajskými volbami, nové zásady vydat. Samozřejmě tento postup měl také svoje kritiky, ale ty bych chtěl uklidnit. Zásady územního rozvoje nejsou statický dokument, nýbrž dynamický, a očekávám, že v souladu s doporučeními ministerstev teď do tří let proběhne takzvaná aktualizace a bude vydán první doplněk Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje,“ dodal hejtman Hašek s tím, že tyto tři roky budou prostorem, kdy nová krajská koalice bude komunikovat především s městem Brnem a obcemi v nejbližším okolí Brna. „Věřím zde v rozumnou dohodu. Zájmem nikoho není, aby to území stagnovalo a čekalo více než tři roky na určení strategických rozhodnutí, to znamená především vymezení koridorů, kudy povedou významné dopravní stavby. A co je strašně důležité – ve zbytku kraje už 15. dnem od vyhlášení této veřejné vyhlášky a nabytím účinnosti těchto zásad, je odstraněna poslední překážka pro to, aby stát jako investor mohl v celé šíři plánovat významné dopravní stavby,“ řekl Michal Hašek. „Věřím, že ty příští roky přinesou stavební boom v oblasti veřejných staveb na jižní Moravě a že stát jako investor zde bude moci investovat do chybějící dopravní infrastruktury. To stejné se týká i Železničního uzlu Brno – není to jen o nádraží, je to o tom, aby obyvatelé Brna a jižní Moravy věděli, že za několik let zde budou mít moderní železniční uzel, a budeme tak opravdovou součástí evropské železniční mapy,“ dodal Hašek.

Jeden z nejdůležitějších dokumentů končícího volebního období - Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje - jihomoravští zastupitelé vydali na svém zasedání 5. října 2016. Nové ZÚR JMK budou k dispozici na webových stránkách Jihomoravského kraje www.zurka.cz .
foto JMKfoto JMK