Jihomoravský kraj se zapojil do Evropského týdne měst a regionů

Jihomoravský kraj se prostřednictvím svého zastoupení při Evropské unii zapojil do Evropského týdne měst a regionů a spolupořádal seminář na téma Trvalé a udržitelné strategie růstu kolem velkých městských center. Seminář zorganizovala v prostorách bruselského Press Clubu 12. října 2016 Rada hrabství Surrey společně s partnery sítě PURPLE (Jihomoravský kraj, Frankfurt, Val-d'Oise a Osijek-Baranja).

Workshop navštívilo 70 účastníků z 19 zemí. Mezi pozvanými řečníky byl europoslanec Ivan Jakovčić (člen Výboru pro regionální rozvoj), člen Evropského hospodářského a sociálního výboru Roman Haken (zpravodaj městské agendy EU), zástupci slovenského předsednictví, jakož i odborníci na danou problematiku z Jihomoravského kraje a Mazovského vojvodství. Jihomoravský kraj reprezentoval Tomáš Grulich z odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje, který představil spolupráci v zázemí Brna v rámci Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti, v rámci nově vzniklých místních akčních skupin, při tvorbě místních akčních plánů vzdělávání a v rámci dobrovolného svazku obcí Šlapanicko.

„Strategie růstu kolem velkých městských center mohou být úspěšné pouze tehdy, jestliže strategie EU a investice – včetně těch, vytvořených v rámci politiky soudržnosti – budou realizovány s ohledem na typ území a se zvláštní pozorností věnované příměstské oblasti“, uvedla během debaty prezidentka sítě PURPLE Helyn Clack. Síť PURPLE je platformou pro evropské regiony řešící rozvoj v příměstských oblastech.
foto JMKfoto JMKfoto JMK