Informace č.j.: JMK 140113/2007

Jihomoravský kraj

Odbor správní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

Č.j.

Sp.Zn.

Vyřizuje/linka

Brno

JMK 140113/2007

S-JMK 140113/2007/ OSO

Mgr. Kovářová/541658855

1. 11. 2007

 

 

 

 

Výpis z usnesení z 133 RJMK - vyřízení žádosti o informaci odkazem na zveřejněnou informaci

 

 

Vážený pane,

 

 

dne 25. 10. 2007 Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) obdržel Vaši žádost o poskytnutí informace s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/1999 – výpis z usnesení z 133 RJMK“ (dále jen „Žádost“) požadující „zaslání elektronické kopie výpisu usnesení z 133 RJMK“.

 

 

 Informace, kterou požadujete, již byla dne 31. 10. 2007 zveřejněna na internetových stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz v části Volené orgány/Rada JMK/Výpisy usnesení.

 

 

Jestliže trváte na přímém poskytnutí Vámi požadované informace, sdělte nám, prosím, tuto skutečnost co nejdříve.

 

           

            S pozdravem

 

 

JUDr. Lenka Cundová

vedoucí odboru správního a organizačního

          zastoupená Mgr. Petrou Kovářovou, v.r.