Pracovní návštěva předsedy poslanecké sněmovny a ministryně školství na jižní Moravě

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Hamáček a ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová jsou ve čtvrtek 6. října 2016 na pracovní návštěvu v Jihomoravském kraji, během které je doprovází hejtman Michal Hašek a další představitelé kraje.

Úvod návštěvy patřil Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Lednici. „Prohlédli jsme si školní vinařské hospodářství, které pomohl vybavit Jihomoravský kraj, diskutovali jsme se studenty a zvládli jsme i ochutnat něco zdravého ze školního salátového dne,“ uvedl hejtman Hašek.

V další části programu navštívili Nemocnici Břeclav. „Je to nemocnice, která velmi dobře funguje a je zde vidět objem investic, které přicházejí díky zřizovateli, tedy Jihomoravskému kraji. Ty zlepšují komfort pro pacienty. Dnešek je toho dalším důkazem, podařilo se obměnit přes stovku lůžek,“ uvedl Jan Hamáček.

„Jihomoravský kraj jako zřizovatel dlouhodobě investuje do břeclavské nemocnice, jen v posledním roce je to obnova přístrojového vybavení za téměř dvacet milionů korun či stavební úpravy. Rozjíždí se velký projekt rekonstrukce energetického hospodářství za téměř osmdesát milionů korun. Jsem rád, že také břeclavská nemocnice patří mezi zařízení, která kraj vybavuje novými lůžky. V letošním roce pořídil Jihomoravský kraj přes 400 nových lůžek pro svá zařízení, téměř stovka půjde právě do Břeclavi. V příštím roce bude následovat další etapa, zhruba šest set lůžek. Myslím si, že je to věc, kterou ocení všichni pacienti i ošetřující personál,“ řekl hejtman Hašek.

Z Břeclavi pokračoval program návštěvou vodních záchranářů na Nových Mlýnech. Závěr výjezdu předsedy Sněmovny a ministryně školství patřil krajskému střednímu odbornému a učňovskému školství. "Navštívili jsme největší střední školu v ČR s více než dvěma tisíci studenty na Charbulově ulici v Brně a seznámili se s nabízenými studijními a učebními obory včetně praktických ukázek. Všem patří velká pochvala," uvedl hejtman Hašek.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK